Mere konkurrence på byggematerialer

Minikronik.

I Danmark er det 36 procent dyrere at bygge bolig end i resten af EU, fremgår det af Konkurrenceredegørelsen, hvilket bland andet skyldes manglende konkurrence på byggematerialer.

Mange danskere kender til problemer med at få byggematerialer frem inden for en rimelig tid. Samtidig har priserne været på himmelflugt over de seneste år, hvor byggepriserne er steget med 30-40 procent mere end den generelle prisudvikling.

Ifølge Håndværksrådet betalte danskerne fire mia. kr. for meget bare sidste år, som følge af den manglende konkurrence på området. Byggematerialebranchen har gentagende gange været nævnt i Konkurrencestyrelsens redegørelse, som en branche, hvor konkurrencen halter bagefter.

Udenlandske materialerFor at komme disse flaskehalse og manglende udbud af kvalitetsbyggematerialer til livs foreslår jeg derfor, at vi i Danmark bør tillade salg af byggematerialer, der er godkendt i omkringliggende lande som for eksempel. Tyskland, Sverige, England. Disse lande må formodes at have gode standarder for krav til sikkerhed, brandfare med videre. Desuden må materialernes holdbarhed forventes at skulle kunne klare de samme klimatiske forhold som i Danmark.

Bør fastholde egne normerJeg foreslår derimod ikke, at vi også nødvendigvis skal følge disse landes standarder for selve udførelsen af byggeriet for eksempel. hvor meget isolation, der skal bruges eller hvor kraftig tagkonstruktionen skal være.

Danmark bør stadig kunne sætte egne normer for for eksempel energirigtige huse med ekstra isolering - men ikke krav om, om der skal bruges det ene isoleringsprodukt frem for et andet.

Dansk byggeri skal være bedst men det skal ikke koste mere end nødvendigt.

Mit ærinde er derfor ikke at gøre dansk byggeri dårligere ved at tillade billige og uafprøvede produkter fra 'banan-republikker'.

Tværtimod ønsker jeg, at der skal være bedst mulig konkurrence, så vi undgår unødige forsinkelser og fordyrelser.

Udfordringen er imidlertid, at selv om der laves EU-standarder, kan nationalstaterne stadig lave særkrav for at beskytte nationale producenters.

Det bør vi i Danmark holde os for gode til.

Barrierer skal kortælggesI regeringens nyligt udsendte 'En offentlig handels strategi', fremgår det som et initiativ, at Danmarks Eksportråd sammen med erhvervsorganisationerne skal kortlægge kort lægge handelsbarrierer, som danske virksomheder møder på eksportmarkederne.

Det er et meget fint initiativ. Jeg vil foreslå, at initiativet udvides til også at gælde de hindringer, som udenlandske virksomheder (eller danske datterselskaber i udlandet) møder, når de skal eksportere til Danmark.

Vi skal skabe større konkurrence og større udbud af byggematerialer, da byggebranchen er et vigtigt omdrejningspunkt for samfundets udvikling.