Mere fokus på socialt ansvar

Læs mere
Fold sammen
I august 2001 optrådte udtrykket "socialt ansvar" to gange i ErhvervsBladets artikler, mens man i august 2004 elleve

gange kunne læse om samme tema. Det er blot et lille eksempel blandt mange på, at fokus for erhvervsjournalistikken i

Danmark er skiftet markant gennem de senere år som et led i en helt ny global dagsorden. Det repræsenterer en markant kommunikationsudfordring

for de danske virksomheder, store som små, som kun de færreste af dem er klædt på til at håndtere.Vi

skal ikke mange år tilbage, før en dansk virksomhed kunne vide sig helt sikker på positiv omtale i erhvervspressen,

hvis de kunne fortælle om en positiv økonomisk udvikling med stigende ordretilgang, ekspansion i udlandet, udvidelser

i produktionsapparatet og antallet af ansatte.Det kan stadig være en god historie, men nu gives der ikke længere

nogen garantier. Lige så ofte oplever vi nu, at en historie om nye markeder og ekspansion i udlandet danner afsæt for

en meget kritisk historie om uetisk brug af mere lempelige regler om f.eks. beskatning, miljøbelastning og arbejderbeskyttelse.S

amtidig er mediebilledet blevet globalt gennemsigtigt og mulighederne for at "gemme sig" for en kritisk hjemlig presse er

reduceret markant - heldigvis. Det, der bliver set som glimrende virksomhedsdrift i andre dele af verden, kan tage sig meget problematisk

ud i den danske offentlighed. Før eller siden skal historien nok komme frem, og skønnes den at være problematisk

nok for virksomhedens omdømme, så bliver den med sikkerhed eksponeret markant med risiko for at tilføje virksomhedens

hjemmemarked, investortilgang og rammebetingelser afgørende skade."Hvad kommer det mig ved? - mit marked er rent

dansk og jeg skal ikke flytte produktion til udlandet", vil mange typiske ledere af mindre danske virksomheder tænke. Men

det er her, det for alvor bliver farligt, for de krav, som bliver stillet til større virksomheder, smitter automatisk af hele

vejen ned gennem forsyningskæden. Det er ofte lige så problematisk for en større virksomhed, at der kan stilles

spørgsmålstegn ved underleverandørernes virksomhedsetik, som hvis det er virksomheden selv, der skuffer forventningerne

fra diverse stakeholders. I Danmark har vi kun set begyndelsen på denne udvikling. Mange steder i udlandet er der knyttet politisk

farvede krav til store dele af investeringskapitalen, som også omfatter samtlige underleverandører, en virksomhed betjener

sig af.S amtidig har politikerne både her og i udlandet været hurtige til at tage de nye tendenser til sig

og opstille stigende krav eller forventninger til virksomheder af alle størrelser. Et øget ansvar til virksomhederne

bliver set som en bekvem udvej til at få løst en række af de opgaver af social, miljømæssig og grænseoverskridende

karakter, som nationalstaten ikke længere magter.Men fordi deres fokus er et andet, går politikernes forsøg

på at få virksomhederne til at påtage sig en øget samfundsmæssig rolle ofte på tværs af

det reelle behov og fører hyppigt blot til øget bureaukrati og nytteløse reklamekampagner.Eksempler på

politiske initiativer, som rammer mere eller mindre skævt i forhold til både virksomhedernes og samfundets virkelighed

er EU''s initiativer under fællesbetegnelsen CSR, Corporate Social Responsibility. Tilsvarende problemer har vi set med en række

andre nationalt funderede forsøg på bl.a. at få virksomhederne til at aflægge regnskaber og på anden vis

rapportere om den sociale, miljømæssige og etiske betydning af deres aktiviteter.0Hvor politikerne har set mulighederne

i at udnytte den nye dagsorden til deres egen fordel, så halter virksomhederne langt bagefter, selvom alle virksomheder i virkeligheden

rummer et stort potentiale for selv at kommunikere deres værdier og sætte deres egen dagsorden før medierne eller politikerne

gør det.Sandheden er nemlig, at alle virksomheder rummer en stor betydning for det samfund eller det lokalområde,

som de er en del af og vil kunne drage stor fordel af at analysere denne betydning og lade den gennemsyre både den interne og

den eksterne kommunikation på en måde, som alle kan forstå.I realiteten ligger der her et meget stort uudnyttet kommunikationspotentiale

gemt, som alle virksomheder vil kunne bruge til at øge deres udviklingsmuligheder. Det kræver blot, at virksomhedslederne ikke

tænker så traditionelt. Det er ikke længere nok kun at fokusere på produkter og økonomiske resultater

i kommunikationen med omverdenen - i fremtiden skal der tænkes langt bredere.