Mere erhvervstrafik på Øresundsbroen

Erhvervslivets aktiviteter over Øresund er steget betydeligt i 2002 sammenlignet med 2001, viser Øresundsbrons seneste

trafikstatistik.


Den erhvervsmæssige trafik over Øresundsbron steg i første kvartal 2002 med ca. 21 pct.

sammenlignet med samme periode i fjor.


Varebilstrafikken steg med ca. 25 pct. - på trods af helligdagene i slutningen af

marts. Lastbiltrafikken steg med 22 pct. Denne stigning er mindre end forudset af Øresundsbron og det skyldes den fortsat meget stærke

konkurrence mellem broen og færgetrafikken i nord. Den erhvervsmæssige personbilstrafik steg med ca. 20 pct. og bustrafikken

med hele 39 pct. i forhold til sidste år.


- Både varebilerne, en del af lastbilerne og de erhvervsmæssige personbiltransporter

over Øresund er et udtryk for temperaturen i det erhvervsmæssige og økonomiske samkvem i Øresundsregionen.

Og selv om trafikåren Øresundsbroen fortsat kun er en meget lille del i det samlede transportbillede i regionen, ser

det ud til , at det forretningsmæssige klima på tværs af Øresund er betydeligt bedre i år end sidste

år, siger markedsdirektør Jacob Vestergaard, Øresundsbro Konsortiet.


Øresundsbron introducerede 1.

februar 2002 et nyt erhvervsprodukt - ØresundBusiness. Produktet gælder både for varebiler og personbiler og er blevet

godt modtaget - mere end 250 virksomheder har tegnet aftale siden lanceringen.