Mere enkel revision for alle

Der er brug for at forenkle og udtynde de internationale revisionsstandarder for mindre selskaber.

Det vil give langt flere og større administrative og økonomiske lettelser frem for at fjerne revisionspligten yderligere. Jeg tror nemlig ikke, at særligt mange mindre selskaber med en omsætning under tre mio. kr. vil gøre brug af muligheden for at fravælge revisionspligten. Derfor er det langt mere ambitiøst at arbejde for, at alle reviderede mindre selskaber får en administrativ og økonomisk lettelse, som langt vil overgå den lettelse, der er kommet med lempelsen af revisionspligten.

Historisk chance for standardI dag er der cirka 40 revisionsstandarder, der udstedes af den internationale revisororganisation IFAC. Standarderne regulerer og styrer revisionsprocessen og -udførelsen i selskaberne.

I forbindelse med at EU-Kommissionen har moderniseret det ottende regnskab bliver det nu obligatorisk at bruge de internationale revisionsstandarder i EU. Derfor er der en historisk chance for, at regeringen presser EU til at få udarbejdet én enkelt standard, der matcher virkeligheden i de mindre selskaber. I stedet for 40 tykke standarder på tusindvis af sider skal vi have én enkelt standard, der regulerer hele revisionsforløbet i et lille selskab. Hvis IFAC ikke vil, så må EU tage over.

I dag skal alle selskaber igennem den samme form for revision, uanset om det er et lille rengøringsfirma uden ansatte eller en koncern i Mærsk-størrelsen med titusindvis af ansatte. Det hører ingen steder hjemme.

Mange af arbejdshandlingerne, som revisor skal gennemføre, er uden hold i virkeligheden og forekommer overdrevne, overflødige og meget voldsomme i et lille selskab.

Det er et politisk spørgsmål, om man vil arbejde for en opaf revisionen, så revisionen tilrettelægges ud fra selskabets størrelse. Det vil Dansk Folkeparti gøre.