Mere åbenhed om fonde

Landbruget og fiskeriets fonde skal arbejde mere åbent. For det er vigtigt, at offentligheden kan følge med i arbejdet med at udvikle fødevareproduktionen. Det sikrer regeringen med en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft 18. oktober.

Den nye bekendtgørelse regulerer to promilleafgiftsfonde, en fond for økologisk landbrug og en række produktionsafgiftsfonde. Midlerne til de to promilleafgiftefonde kommer fra grønne afgifter som pesticid- og CO2afgifter. Midlerne til produktionsafgiftsfonde inden for produktområder som kvæg, svin og fjerkræ kommer fra erhvervets egne indbetalinger af produktionsafgifter.

Fremover skal fondene offentliggøre deres budgetter og regnskaber samt ansøgningsfrister og lignende på internettet. Dermed kan offentligheden og erhvervet selv se, hvordan de ca. 650 millioner kroner, som fondene bestyrer, bliver brugt til at fremme blandt andet forskning, udvikling, forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme og en lang række andre aktiviteter.

Vi har moderniseret fondene med større krav om åbenhed, men også ved at sikre bredere sammensatte bestyrelser. Jeg har for nylig udpeget nye bestyrelser for de 16 fonde inden for landbrugs- og fiskeriområdet. De nye bestyrelser har fået flere offentlige repræsentanter fra eksempelvis Forbrugerrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd såvel som repræsentanter fra forskningsmiljøet.

Producenterne er også bredere repræsenteret, så alle dele af den sektor, der betaler afgiften, har indflydelse på anvendelsen af midlerne.