Mens kryptovalutaerne stak af, luntede lovgiverne efter

Nye penge. Gamle penge. Kryptopenge. Med en kurseksplosion i anden halvdel af 2017 stod verden med en ny gruppe af millionærer i kryptovalutaer som bitcoin og ether. I samme ombæring opstod et nyt problem: Hvordan regulerer man penge, der er skabt til at være uden for det etablerede samfund?

Foto: Iris