Meget konkret ejerledersucces

Jobskifte. Ejerlederkonference i Silkeborg i oktober har resulteret i et af de mere usædvanlige jobskifter; svinestaldssælger skal nu sælge avancerede vægtkoncepter til industrien.

Kan man den ene dag sælge svinestalde for den næste dag at kaste sig over salg af avancerede vægtsystemer til industrien?

Det spørgsmål skal sælgeren Peter Ottosen besvare den kommende tid. Han har tidligere været ansat som sælger hos virksomheden Nyborg Huse A/S i Vildbjerg, der er specialist i opførelse af svinestalde.

Hans nye arbejdsplads hedder Dansk Vægt Industri A/S. Virksomheden, der ligger i Skanderborg, producerer, sælger, servicerer og kalibrerer vægte og andre måleinstrumenter for en lang række industrivirksomheder i Danmark.

Jobskiftet udspringer direkte af en ejerlederkonference i Silkeborg, hvor ejerleder Torben Johansen, Dansk Vægt Industri A/S, som en af årets ejerledersuccesser, fortalte om sin virksomhed. Det kom til at handle en del om rekruttering af arbejdskraft. Torben Johansen havde blandt andet siden sommer manglet en sælger, så han benyttede lejligheden til at fortælle forsamlingen, at hvis nogen havde en dygtig sælger 'i lommen', så ville han nok gerne 'købe' vedkommende. Det havde en af tilhørerne, ejerleder Jørgen M. Jensen, Nyborg Huse, som på grund af nedgangen i landbrugsbyggeriet havde fået en sælger i overskud.

Han sendte efterfølgende Peter Ottosens cv til Skanderborg, og i dag ligner dét en ægte win-win situation.

Men hvordan har Torben Johansen det med det indledende spørgsmål?

»Det er klart, at det optimale ville være at finde en person med et indgående branchekendskab og som samtidig har drivkraften, evnen og viljen til at bestride jobbet. Når dét ikke er muligt, eksisterer der i bund og grund to løsninger. Du kan finde en med branchekendskab, som imidlertid er 'over the hill', som jeg plejer at sige. En person, der har toppet og, som måske er præget af vanetænkning og typisk siger: 'Sådan plejer vi ikke at gøre'«, siger han og fortsætter:

»En anden løsning, og den jeg foretrækker, er en person uden branchekendskab, der populært beskrevet ikke aner en pind om markedet, men som besidder alle forudsætninger for at blive en dygtig sælger i den nye branche. Jeg påstår, at alle kan blive astronauter. Vi er blot nogle, der er længere om at lære det end andre. Selvfølgelig skal der puttes produkt- og markedskendskab ned i den nye sælgers 'værktøjskasse', men grundlæggende tror jeg på, at det her er den helt rigtige løsning. »

Peter Ottosen, der bor i Hedensted, er allerede på landevejen for sin nye arbejdsgiver. I første omgang handler det om at besøge eksisterende kunder.

Herefter skal nye kunder opsøges. Ejerlederkonferencer kaster ikke kun ny viden af sig.