Medlemsflugt fra tysk fagforening

Det tyske fagforbund Verdi, der omtrent svarer til HK, har tabt næsten halvanden million medlemmer siden grundlæggelsen 2001. Alene i år har man mistet 200.000, og kun 100.000 nye er kommet til, oplyste Verdi-formanden Frank Bsirske i går i et avisinterview.

BERLIN:

Verdi følger således mønstret i store dele af den øvrige fagbevægelse, herunder IG Metall, hvis medlemstal svinder ind. Også økonomien bliver stadig dårligere.

Dyr kampagne
Verdi begrunder tilbagegangen med en kampagne for at få medlemmer til at betale restancer i kontingentet, hvilket har fået mange til at melde sig ud. Også nedgangen i antallet af arbejdspladser har betydning, hedder det.

Kritikere mener imidlertid, at en tredje årsag er, at fagbevægelsen i Tyskland i vidt omfang har stillet urealistiske krav til arbejdsgivere og regering, som ikke er kommet medlemmer tilgode. Organisationsprocenten er langt lavere i Tyskland end i f.eks. Danmark.

Såvel Verdi som IG Metall arbejder med planer om at gøre f.eks. udbetaling af julegratiale - ofte en månedsløn - afhængig af medlemskab af en fagforening. Det er, siger Frank Bsirske, uretfærdigt, at uorganiserede udnytter de fordele, som fagforeninger har forhandlet hjem. En sådan sammenkædning kan måske vende tilbagegangen, siger han.

Arbejdsgiverne siger, at et sådant krav formentlig vil blive afvist ved domstolene.