Medieselskab atter i plus

Medieselskabet Den Sydvestjydske Venstrepresse A/S, der ejer halvdelen af dagbladet JydskeVestkysten og udgiver en halv snes lokale

ugeaviser i den sydvestlige del af Jylland, forbedrede sig i 2003 med syv mio. kr. fra et minus på 1,7 til et overskud før

skat på 5,3 mio. kroner.Det stærkt forbedrede resultat skyldes både, at JydskeVestkysten har styrket driften

og nu giver et pænt overskud som regionalt mediehus med både dagblad, lokalradioer og web, og at DSV har godt greb om

det ellers meget konkurrenceprægede distriktsbladsmarked, hvor Budstikken går ind i stadig flere byer.Udgivelsen

af ugeaviser i datterselskabet Vestkystens Distriktsblade A/S viser en vækst i resultat fra 2,5 til 3,1 mio. kroner. Selskabet

dækker 268.000 husstande i Syd-og Sønderjylland hver uge og har desuden indledt samarbejde med De Bergske Blade om at

udgive Vesterhavs Posten, så parterne har et sammenhængende dækningsområde fra Limfjorden til grænsen. Adm.

direktør Birthe Rasmussen er overbevist om, at der også efter kommunalreformen vil være behov for lokalt baserede

ugeaviser, så handelsbyer kan bevare deres identitet i de større enheder. Med i regnskabsbilledet hører, at DSV

har foretaget en ekstraordinær afskrivning på 4,8 mio. kroner i forbindelse med afvikling af et distributionssamarbejde,

så den fulde skattemæssige effekt opnås i et år. Efter skat blev koncernresultatet på 3,6 mio. kroner

mod et minus på 2,5 mio. kroner i 2002. Efter udbytte på 12 pct. er egenkapitalen vokset fra 51,1 til 54,3 mio. kroner,

hvilket giver en soliditetsgrad på 53,6 pct.