Mediehuse ser store chancer i kommunalreform

Mere fokus på mennesker, formatskift til tabloid og frigjorte journalister, når færre byråd skal dækkes. Mediehuse over hele landet ser fordele ved det ny Danmarkskort med større kommuner og nye grænser gennem landet. Grafik: Annoncering fra 1999-2003 Grafik: Kommunalreformen og JydskeVestKysten

Umiddelbart ville det nemmeste være at skrive en trist historie om færre annoncekroner i kassen. For uanset om man sidder på JydskeVestkysten, De Bergske Blade, Nordjyske, Fyens Stiftstidende eller Sjællandske Medier, så synes det at blive den uundgåelige konsekvens af den kommende strukturreform.

Når landets 271 kommuner bliver til godt 100 storkommuner og de 14 amter skæres ned til fem regioner, så bliver antallet af offentlige jobannoncer og indrykninger af information fra kommuner og amter reduceret.

Det ved man da også godt rundt i landet, uden at det af den grund får chefredaktørerne og direktører til at ryste voldsomt i bukserne:

»Joh - den offentlige annoncering bliver mindre. Sådan er det. Men det er småpenge vi taler om - relativt set,« siger Egon Tøttrup, ansvarshavende chefredaktør på Fyens Stiftstidende.

Adm. direktør fra Nordjyske, Per Lyngby: »Jeg tror, det er marginalt, hvad det kommer til at betyde. Den offentlige annoncering er til at overskue. Specielt den del, som har været vigtig for dagbladene, hvor amter og kommuner allerede for tre-fire år siden flyttede deres jobannoncer over på nettet.«

Ny opdeling styrker
Et rundspørge til de regionale mediehuse i Danmark om betydningen af kommunalreformen bringer derimod en række optimistiske meldinger frem og ligefrem en tro på, at den ny grænsedragning kan bruges offensivt til at styrke det journalistiske produkt:

»Vi ser det faktisk som en god anledning til at få gennemtænkt journalistikken og produktudvikle avisen,« siger Mette Bock, chefredaktør på Mediehuset JydskeVestkysten.

Den vestjyske avis, som i dag udkommer i syv lokale udgaver, har allerede forberedt en massiv omlægning og relancering af avisen. Den 15. april skifter man til kompaktformat - også kaldet tabloid - og den nye størrelse vil man samtidig bruge som anledning til at tage endnu mere udgangspunkt i borgerne.

»For os betyder kommunalreformen, at vi i vores område går fra 43 kommuner til 10-11 stykker. Det er en markant reduktion, som frigører nogle resosourcer til, at vi kan tage helt anderledes fat. Når vi ikke længere skal dække 43 byrådsmøder, 43 kulturudvalg, 43 sundhedsudvalg og så videre, så kan vi pludselig koncentrere os om det liv, der leves i lokalområder. Vi flytter altså perspektivet væk fra systemniveau. Og det vil vi passe ind allerede i relanceringen af avisen den 15. april,« siger Mette Bock, der tillige bebuder en omlægning af de syv lokaludgavers geografiske tilhørsforhold.

»Måske vi allerede foretager skiftet ved kommunalvalget til efteråret, men det mest ringe tidspunkt at ændre antallet af aviser på vil nok være 1. janur 2006,« siger hun.

Rykker ikke økonomisk
Mette Bock deler i øvrigt opfattelsen, at det ny Danmarkskort ikke får den store økonomiske betydning for bladhuset.

»Det er marginalt, hvad vi har haft af indtægter fra kommunale og amtslige annoncer. Det er ikke noget, der rykker særligt. Og selv om der kommer færre kommuner, så bliver der stadig behov for at lave særtillæg. Vi får allerede nu henvendelser fra det, der bliver de kommende kommuner, om hvordan vi kan samarbejde. De får jo også en helt ny formidlingsopgave. Tidligere var de tættere på borgene - nu bliver der længere, så kommunerne står også over for en udfordring rent kommunikationsmæssigt.«

Ifølge JydskeVestkystens chefredaktør vil behovet for at dække færre byråd ikke blive brugt til centralisering.

»Vi tror på, at vores overlevelse hænger sammen med en lokalforankret lokalavis. Derfor skal vi være placeret lokalt, hvor folk er.«

Mette Bock advarer dog mod at tro, at de nye streger på landkortet nemt kan overflyttes til nye geografiske afgrænsninger for lokalaviserne.

»Man skal passe på ikke at undervurdere den her udfordring. Nogle steder har borgerne faktisk ikke helt vænnet sig til kommunalreformen fra 1970. Derfor skal vi ikke kun kigge på formelle grænser og hvad beslutningstagerne synes er vigtigt, for det er meget sværere at flytte på folks identitet og oplevelse af tilhørsforhold,« siger hun.

Den kendsgerning er man også klar over i Multimediehuset Sjællandske Medier, der står bag Sjællands Tidende og Næstved Tidende samt flere distriktsblade.

Ifølge adm. direktør, Torben Larsen, gør man sig her store overvejelser om »huller« på landkortet, hvor man tidligere ikke har været til stede, men som kommunesammenlægningen nu tvinger bladhusene til at dække.

»Selv om købstæder som Korsør, Skælskør og Slagelse bliver slået sammen, så skal vi passe på ikke at centralisere for meget. Jeg tror, det ender med en blød overgang. At man på sigt vil se, hvordan det menneskeligt kører i de kommuner, der kommer til at opstå, og så tilpasse vores organisation og produkter efter det. Vi skal i hvert fald være meget forsigtige med at chok-rykke,« siger Torben Larsen, der der-