Medarbejdere køber datter af CW. Obel

Læs mere
Fold sammen
Det løbende frasalg af aktiviteter hos CW. Obel er nu kommet til Skandinavisk Industriservice med hovedsæde i Ringsted.

Virksomheden, der lever af at servicere europæiske olieraffinaderier og danske kraftvarmeværker, er netop blevet købt

af de tre ledende medarbejdere, adm. direktør Peter Tolstrup Nissen, Afdelingsleder John Hansen og afdelingsleder Jesper Jensen.-

Vi har overvejet købet igennem længere tid. Beslutningen er taget, fordi vi mener Skandinavisk Industriservice har en

stærk position på det skandinaviske marked. En position som betyder, at virksomheden opfattes som en vigtig spiller i

regionen af vores europæiske konkurrenter, siger adm. direktør Peter Tolstrup Nissen.

Konstant udvikling

Flere

europæiske konkurrenter var inde i billedet som købere til Skandinavisk Industriservice, men de 160 arbejdspladser i

henholdsvis Ringsted, Kalundborg og Fredericia, er i mere sikre hænder med den nuværende løsning, lyder det fra

den nye ledelse.En interessant tilføjelse til ejerkredsen i Skandinavisk Industriservice er Lars Ankjer Jensen, der tidligere

har stået i spidsen for et af de første ambitiøse forsøg på at tiltrække risikovillig kapital

til generationsskiftemodne selskaber, nemlig Tema Kapital.Lars Ankjer, der i øjeblikket er i gang med at afvikle Tema

Kapital, er gået med som ekstern investor i Skandinavisk Industriservice og bliver tilknyttet som rådgiver i forbindelse

med rekonstruktionen af virksomheden.Lars Ankjer Jensen forventer fremover at investere i andre industrivirksomheder efter

samme model som med Skandinavisk Industriservice.Kunderne for Skandinavisk Industriservice er den skandinaviske procesindustri

med mekaniske anlægs- og serviceydelser, herunder tankbygning og -reparationer, industrielle rør- og stålanlæg, udstyrmontage

samt reparation og vedligehold af pumper og ventiler. Selskabet beskæftiger på årsbasis ca. 160 medarbejdere, primært

på raffinaderier, kraftværker, petrokemiskindustri m.m. Selskabet omsatte 134 mio. kr. i 2003.Markedet er nogenlunde

konstant og derfor forventer den nye ledelse heller ikke, at der kommer til at ske de store forandringer for virksomheden.