Med generalen for bordenden

Efter 41 år og syv måneder i det danske forsvar tog generalmajor Henrik H. Ekmann sig en forlænget weekend for om tirsdagen at sætte sig i direktørstolen hos Mærsk Data Defence, der nu bliver en selvstændig forretningsenhed.

Som tidligere generalmajor i forsvaret er Henrik H. Ekmann ikke til langstrakte beslutningsprocesser og unødige tilløb til tingene.

Sådan har det været, lige siden han blot en uge efter sin matematiske studentereksamen begyndte aftjeningen af sin værnepligt hos Dronningens Livregiment i Aalborg.

41 år og syv måneder senere blev Forsvarets »altmuligmand« 60 år og tvunget på pension, blot for at holde en forlænget weekend, inden han gik ind ad døren hos Mærsk Data Defence for at sætte sig i direktørstolen.

»Jeg stoppede i forsvaret fredag 31. januar og begyndte hos Mærsk Data Defence om tirsdagen 4. februar sidste år. Det var som at hægte sig på et eksprestog i fuld fart, men jeg føler da, at jeg hænger på endnu. Men det var med en vis ydmyghed og visse betænkeligheder, jeg tiltrådte - med tanke på, om jeg kunne indpasse mig i en så professionel, højteknologisk virksomhed, eller om jeg var blevet miljøskadet efter 41 år i forsvaret,« siger Henrik H. Ekmann.

Nu bliver Henrik H. Ekmann administrerende direktør for det selvstændige selskab Mærsk Data Defence A/S, som hidtil har været en underliggende forretningsenhed til Mærsk Data.

Revolutionerer hærføring
Mærsk Data Defences primære opgave er at lave en række produkter til det danske forsvar og udenlandske militærkunder.

Som en slags specialer har selskabet leveret et integreret kommunikationsudstyr til søværn og kystvagter samt flyvekontrolsystemer. Hertil kommer, at Mærsk Data Defence er en af bare fire danske underleverandører til det internationale Joint Strike Fighter-projekt.

»Vi kan med vores nyudviklede føringsstøtte-system revolutionere den måde, man styrer en hær på,« fortæller den tidligere generalmajor.

Ellers udtrykker Henrik H. Ekmann størst begejstring for det udprægede engagement hos medarbejderne samt for den korte vej til beslutnnigerne.

»Det er meget anderledes end det stive system, man kan møde i det offentlige system og dermed i Forsvaret,« siger han.

Som general sluttede Henrik H. Ekmann sin karriere i forsvaret med to år i spidsen for Forsvarskommandoens kontrolstab, der nærmest kan sammenlignes med en slags intern revision. Det er kontrolstaben, som sender folk ud for at inspicere Forsvarets enheder - deres økonomi, uddannelsestilstand og andre forhold.

Svær flytning
Siden udnævnelsen til oberstløjtnant i 1984 har Henrik H. Ekmann haft lederansvar på samtlige operative chefniveauer som kompagnichef, bataljonschef, brigadechef, divisionschef og korpschef.

Han tøver dog ikke, når han skal fortælle om karrierens enkeltstående højdepunkt. Det var nemlig Henrik H. Ekmann, der som den første korpschef for det fælles dansk-tysk-polske hovedkvarter for Multinational Corps Northeast blev sendt i marken for at nedlægge det tidligere dansk-tyske korpshovedkvarter i Rendsborg. I stedet skulle man oprette et nyt hovedkvarter i Stettin efter Polens indtræden i NATO. Ud over den rent militære opgave, var det sin sag at flytte stabsofficerer og deres familier fra ordnede, gode forhold i Rendsborg syd for den dansk-tyske grænse til Polen samt sørge for skole til børnene, boliger til familierne og skabe netværk mellem familierne.

Bruger ikke ferien
Af mange betegnes Henrik H. Ekmann som »en venlig general« og en ørn ud i diplomatiets kunst.

»Det er måske nok lidt for pænt, men jeg tror på det bedste i et menneske, indtil andet er mig bevist. Men der skal ikke herske tvivl om, at jeg også kan sætte mig ned og træffe de ubehagelige beslutninger.«

Fritiden bruges gerne på den voksende familie og på haven, ligesom Henrik H. Ekmann hvert år »forsøger« at få brugt sine tre ugers sommerferie.

»Men nogle gange må man bare se i øjnene, at man har et job, der fylder meget.«

Af samme grund bliver der brugt al for lidt tid på at lufte det skinnende sæt golfkøller, der for snart mange år siden indbragte ejeren et handicap på 32.