Mauten år 2

Læs mere
Fold sammen
Først skulle den være trådt i kraft den 31. august sidste år. Siden blev starten udskudt til den 2. november.

Og nu er starten udsat på ubestemt tid.Udskydelsen vedrører "Mauten", den nye tyske motorvejskat for

lastvogne.Mautens indførelse var ellers tilrettelagt som et skole-eksempel på et erhvervspolitisk samarbejde mellem

den private og den offentlige sektor.Den nye vejafgift skulle opkræves via et fuldautomatisk system udviklet af konsortium

kaldet "Tollcollect" med DaimlerChrysler og Deutshce Telekom i spidsen. Tankegangen var, at den omfattende system-udvikling

ville give den tyske elektronik- og teleindustri et teknologisk løft og sikre den nye afsætningskanaler i hele Europa.Men

foreløbig er det ikke lykkedes at få den nødvendige software til at fungere. Kommunikationen med de såkaldte

OBUér - de tekniske enheder som monteres i lastbilerne - er usikker. Konsekvensen er fejlbehæftede registreringer af

antal kørte kilometer og forkerte fakturaer til de berørte vognmænd.Tollcollect skal i denne uge levere

en ny tidsplan for iværksættelsen af projektet, men på forhånd tvivler de fleste iagttagere på, at vejskatten kan

sættes i kraft i år. Forsinkelsen koster den tyske stat ca. 50 mio. kr. om dagen i tabt provenu. Set fra et dansk synspunkt

er der ingen grund til at beklage forsinkelsen. Danske transportvirksomheder har rigeligt med udfordringer i forvejen.I erhvervspolitisk

perspektiv er derimod grund til at drage nogle konklusioner.Offentligt igangsatte teknologiske satsninger udvikler sig ofte

til skandaler, som det tyske eksempel viser. Visionerne er store, og de får mere kraft, når politikerne lægger navn

til, men kommercielt og teknologisk er projekterne sjældent holdbare. Eksemplerne kender vi også i mindre målestok

herhjemme. Vi kan blot nævne Amanda - det fejlslagne forsøg på at udvikle et unikt IT-system til arbejdsformidling.

Eller den københavnske Metro.Eksemplerne viser, hvor problematisk det kan være, at politikere promoverer bestemte

teknologier for at fremme en specifik erhvervsudvikling. Afgørelser af den karakter bør overlades til markedet. Det

betyder ikke, at skandaler helt kan undgås, men når de opstår, ender regningen i det mindste ikke hos skatteyderne.

Steno