Matroser og rengøringsassistenter er oftere på sygehus

Mandlige matroser og kvindelige rengøringsassistenter er oftere indlagt på sygehus end ansatte i andre erhverv, viser tal fra Danmarks Statistik. Således var andelen af indlagte mænd beskæftiget med skibstransportarbejde - som eksempelvis matroser - 50 procent større end andelen af indlagte mænd i andre erhverv. Tallene dækker 2000, hvor det for kvindernes vedkommende er kvinder med rengøringsarbejde og køkkenarbejde i private hjem, der tegner sig for de fleste indlæggelser set i forhold til kvinder i andre fag.

Således var der 50 procent flere indlagte i de to erhverv blandt kvinderne end blandt kvinder i andre erhverv. Hos mændene ligger undervisere på universiteter og højere læreanstalter i bund i indlæggelsesstatistikkerne, og tendensen gør sig også gældende hos de kvindelige lønmodtagere. For begge køns vedkommende var andelen af indlagte nede på det halve af gennemsnittet.

I alt var mere end 600.000 personer indlagt en eller flere gange på sygehus i 2000, svarende til 11,3 procent af befolkningen.

/ritzau/