Mathiesen til kamp mod anklage om svig i USA

Michael Mathiesen har kontaktet sin amerikanske advokat for at blive renset for anklager om svig i USA.

Michael Mathiesen, der i sommeren 2002 gik konkurs med sit selskab 2M Invest, har hyret en amerikansk advokat for at rense sig for anklager om at have besveget kreditorer i et amerikansk selskab.

Michael Mathiesen er i dag adm. direktør for det dansk-svenske selskab Cellpoint AB, der opstod i juni 2003 via rester fra det amerikanske Cellpoint Inc., et selskab som Mathiesen i foråret samme år som adm. direktør skulle forsøge at sammensætte en redningsplan for.

Den største kreditor i Cellpoint Inc., Castle Creek, har ifølge Jyllands-Posten beskyldt Michael Mathiesen for svig mod kreditorerne i det gamle Cellpoint selskab ved at flytte værdier ud af selskabet, blandt andet 470.000 dollar, inden det gik i betalingsstandsning.

Ifølge Mathiesen er det ikke korrekt, at der blev flyttet midler ud af selskabet. Men i forbindelse med en Chapter 11, en art betalingsstandsning i USA, fik Mathiesen og en række konsulenter stillet penge til rådighed af en flok nye aktionærer for at lave en undersøgelse af om Cellpoint Inc. havde en fremtid.

»Det var en klar aftale, at den nye gruppe aktionærer ville sponsorere en undersøgelse af, om selskabet skulle køre videre, og det var ikke penge, der skulle gå i lommerne på de gamle aktionærer,« lød det fra Michael Mathiesen i går.

»Åndssvagt navn«
Aftalen blev ifølge Mathiesen truffet mellem den advokat, der bestyrede selskabet under betalingsstandsning og bestyrelsen.

Konklusionen blev at det gamle Cellpoint Inc. ikke havde en fremtid, og senere på året i juni 2003 gik en række nye investorer sammen og skabte Cellpoint AB, der af Cellpoint Inc. købte retten til at bruge navnet Cellpoint og ifølge Michael Mathiesen overtog en forhandleraftale for 2,5 mio. kroner og en række aktier.

»Den eneste fejl der er begået i det her er, at vi har taget det åndssvage Cellpoint-navn, for det har været med til at gøre det her forvirrende,« siger Michael Mathiesen. Han er ikke selv investor i det nye selskab.

Cellpoint Inc. er ifølge Michael Mathiesen fortsat i betalingsstandsning, og råder over en aktiepost på 10 procent af det nye Cellpoint AB.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Castle Creek.