Mat affære

At det danske aktiemarked er svækket for tiden kan aflæses af, at det brede marked den seneste måneds tid er sivet nedad. Der har været enkelte gode dage, men overordnet set har det været en mat affære.

Men er der blot tale om en kortvarig korrektion, inden stigningen fortsætter? Flere forhold gør, at vi frygter en længere nedtur denne gang, end vi eksempelvis oplevede ved månedsskiftet februar/ marts. Her var det hele overstået på 14 dage og et fald på 8,8 procent. Denne gang er forløbet anderledes.

Sivende tillidFaldet i februar/marts-korrektionen var dybt og ramte bunden i første forsøg. Næste bund lå højere end den første, og derefter var markedet tilbage på sporet og steg frem til midten af maj. Det giver billedet af et marked, som blev ramt af kortsigtet panik, men hvor tilliden til fortsatte stigninger var intakt.

Hvis vi derimod ser på udviklingen i den seneste svækkelse af markedet, så var stigningen efter den første bund ikke særlig stor, og det efterfølgende fald blev endnu dybere end det første fald. Det er bekymrende, da det fortæller om et marked, som ganske vist ikke er ramt af panik, men hvor tilliden til fremtiden gradvist siver ud. Ligesom en spand med hul i bunden.

Bekymringen over den aktuelle udvikling på aktiemarkedet bekræftes af kursudviklingen i nogle af de vigtige aktier på det danske marked. Danske Bank har været faldende i to måneder, hvilket fortæller os, at meget kapitalstærke investorer sælger ud.

Andre aktier (for eksempel William Demant og Vestas) er faldet til under både deres 20 og 50 dages glidende gennemsnit og forsøger nu et come back. Lykkes det ikke, vil det være en understregning af, at tiltroen til en fortsat stigning på det danske marked er kraftigt på retur hos de store investorer. japp