Maskinfabrik mindre afhængig af fiskeriet

I Esbjerg Fiskerihavns storhedstid gav flere hundrede kuttere rigeligt at se til for en af havnens gamle virksomheder, Grumsens Maskinfabrik A/S. Fiskeflåden er i de senere år skrumpet kraftigt ind, og Grumsen er i fuld gang med at lægge virksomheden om til at betjene andre kundegrupper.

- Vi har tidligere været temmelig afhængige af fiskeriet, og det går skidt nu, specielt i Esbjerg. Derfor vil vi blandt andet satse mere på at sælge spilsystemer til kunder i en række lande og forventer os en del mere af området i de kommende år. Vi har solgt spilsystemer til maritime formål i USA, og ellers er det det europæiske marked inden for offshore og det maritime område, vi koncentrerer kræfterne om, siger adm. direktør John Grumsen.

Mens service og reparationer inden for fiskeriet nu kun udgør 20-25 pct. af omsætningen, stiger afsætningen til offshore og fabriksindustrien. Grumsens Maskinfabrik har et godt ry for specialreparationer og bearbejdning af store emner i stål som underleverance.

Grumsens Maskinfabrik er desuden blandt investorerne i selskabet bag havnens flydedok, Esbjerg Shipyard, der har kapacitet til skibe op til 4500 ton.

Endnu giver medejerskabet i Esbjerg Dock Services A/S ikke noget afkast, men John Grumsen vurderer initiativet som et løft for havnens virksomheder.

- Det har givet virksomhederne omkring dokken nogle opgaver, som de ellers ikke ville være kommet i nærheden af, siger John Grumsen.

Maskinfabrikkens overskud i regnskabsåret, der sluttede 30. september, er vokset fra bare 23.000 kr. til knap 700.000 kr. før skat. Med til historien hører dog, at Grumsen i forrige regnskab fik et tab på anparten i partsrederiet Sea Flower P/R på 728.000 kroner, og derfor er resultatet reelt ikke forbedret. Det betegnes da også som utilfredsstillende.

Grumsens Maskinfabrik er fortsat med i partsrederiet MS Laola i Odense, og det ventes ikke at blive nødlidende, idet fragtmarkedet inden for skibsfarten har stabiliseret sig på et pænt niveau.

Øget afsætning til offshore, industri og udlandet skal sammen med en tilpasning af omkostningsniveauet medvirke til en forbedret drift i dette regnskabsår. Det er ikke fiskeriet, virksomheden skal basere sin eksistens på.

- Ikke hvis man vil holde et vist aktivitetsniveau, som vi har i sinde. Kan vi holde en vækst på fire pct. årligt i de kommende år, vil vi være tilfredse, siger John Grumsen.