Markedspsykologi og teknisk analyse

Teknisk Analyse tager udgangspunkt i den tanke, at aktiemarkederne bevæger sig i trends, som bestemmes af markedsdeltagerne

holdninger til politik, økonomi og psykologi. Formålet med analysen er at finde vendepunkter i trenden på så

tidligt et stadie som muligt.


Altså handler det grundlæggende om at finde, hvornår aktiemarkedet begynder at

vise tegn på en top efter en periode med stigninger - og tegn på en bund efter en periode med aktiekursfald. For at kunne

udpege en top eller en bund har den tekniske analyse en række værktøjer. Det vigtigste værktøj er

en simpel analyse at selve kursudviklingen, der i et opadgående marked er karakteriseret ved højere toppe og højere

bunde i en zig-zag bevægelse.


Et nedadgående marked er modsat karakteriseret ved lavere toppe og lavere bunde. Trendens

retning kan man eksempelvis finde ved at anvende glidende gennemsnit.Adfærd

Herudover anvendes adfærdsmodeller,

der har til formål at måle trendens styrke og dens retning.


Ved hjælp af disse adfærdsmodeller er man

bl.a. også i stand til at måle den cykliske udvikling i markedet. Eksempler på adfærdsmodeller er RSI (Relativ

Strenght Index) og Momentum.


Da flertallets holdning normalt er forkert ved vendingsfaser, kan det være nyttigt at handle

imod markedsstemningen. Vær dog opmærksom på, at det som oftest kræver stor erfaring at spotte netop sådanne

vendingsfaser.


Udgangspunktet for succes er altid, at man handler med trenden. Hvilken trend man foretrækker er afhængig

af, hvilken horisont man ønsker. Handler man på basis af et månedschart eller på basis af et ugechart, må

man betegnes som investor. Jo længere ned man kommer i tid, jo mere spekulativt præg får handlerne. Handler man

på 10-minutters eller en-times chart er man daytrader. Udgangspunktet for alt analysearbejde er, at der skal være overensstemmelse

mellem den tekniske analyse og den fundamentale analyse. Er der ikke det, så har markedet altid ret. Da den tekniske-analyse

er en analyse af markedet, vil denne analyseform være den primære hvis der er uoverensstemmelse mellem de to analyseformer.