Markedsføring af Danmark til gavn for erhvervslivet

Minikronik.

Torsdag 18. januar fremlagde økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen regeringens oplæg til en handlingsplan for global markedsføring af Danmark. Det er et utroligt offensivt og meget ambitiøst forslag, der blandt andet har til hensigt at styrke og modernisere eksportfremmearbejdet. Der er afsat i alt 412 millioner kr. til markedsføring af Danmark fordelt over de kommende fire år. Det er meget vigtigt med sådanne tiltag, hvis Danmark også i fremtiden skal være banebrydende og trendsættende.

Hjælp til smv'erSom led i regeringens globaliseringsstrategi har man ikke alene tænkt på at markedsføre Danmark og de mange gode kvaliteter landet har til rådighed, men der er også sat fokus på at hjælpe de små og mellemstore virksomheder, der gerne vil skabe nye markeder på den internationale scene.

Jeg ser det som en vigtig opgave, at regeringen bakker op om eksempelvis de mindre underleverandører, som har en række gode ideer, men som blot mangler det fornødne netværk.

Og der er megen hjælp at hente. For også i udenrigsministeriet gør man en storstilet indsats for at hjælpe de nye initiativer på vej, idet man har etableret en ganske enestående ordning, der let og billigt giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at etablere sig på et nyt marked, det vil sige en slags "rugekasse" for nye på markedet derfor også kaldet inkubator-ordningen.

Lige til at gå tilDet er Danmarks Eksport-råds ambassader, generalkonsulater og handelskontorer, der sørger for størstedelen af det forberedende arbejde. De stiller lokaler til rådighed, og den pågældende virksomheds medarbejdere skal blot sætte mødet op og tænde for computeren. Dermed skal den enkelte virksomhed kun fokusere på det vigtigste: Nemlig at få afprøvet mulighederne på et nyt marked. Inkubator-ordningen kombinerer fire elementer, der hver især understøtter virksomhedens opstart: Fysisk tilstedeværelse, markedsundersøgelser og rådgivning, salgsstøtte og administrativ platform. Virksomheden tilbydes en samlet aflastning af alle de arbejdsopgaver, der ikke er relateret til selve salgsetableringen. Derved sikres virksomheden ro til at koncentrere sig om at sælge og teste forretningskonceptet på markedet og dermed en hurtigere og mere succesfuld etableringsproces.

At markedsføre Danmark er en overordentlig god investering for erhvervslivet og dermed for Danmarks position på det internationale marked. Det er i den grad fremsynet politik, som ikke alene er til gavn for små og mellemstore virksomheder men på sigt er en styrkelse af hele landet.