Markant reduktion i antallet af arbejdsulykker

I forbindelse med et initiativ fra Arbejdstilsynet er antallet af arbejdsulykker reduceret med 3.500 over en periode på fire år.

Arbejdstilsynet tog i 2001 initiativ til et samarbejde med 100 private og offentlige virksomheder om at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Det karakteristiske ved virksomhederne var, at de havde mange ansatte, og at de derfor samlet set anmeldte mange arbejdsulykker. Virksomhederne var således ikke specielt farlige arbejdspladser, men simpelthen meget store.

Målet med samarbejdet var, at de 100 virksomheder - der i 1997-99 tilsammen tegnede sig for 25 pct. af de anmeldte arbejdsulykker -skulle reducere antallet af arbejdsulykker med mindst ti pct. inden 2003.

Og dét mål er nået. Arbejdstilsynets opgørelse viser, at de 92 tilbageværende virksomheder tilsammen har skabt en reduktion i antallet af anmeldte arbejdsulykker på 21 pct. fra 1999 til 2003.

I absolutte tal er der tale om, at virksomhederne i perioden 1997-99 i gennemsnit anmeldte i alt 16.557 arbejdsulykker om året, mens de i 2003 tilsammen anmeldte i alt 13.050 arbejdsulykker.

"Det er et særdeles positivt resultat, der lover godt for den fremtidige indsats for at forebygge arbejdsulykker", siger direktør Jens Jensen, Arbejdstilsynet. Han offentlig-gjorde i dag resultatet af indsatsen på Arbejdsmiljørådets Sikkerheds-dag i Nyborg.

"Tallene viser, at det nytter noget at sætte fokus på forebyggelsen og at gøre en indsats for at forhindre arbejdsulykker, tilføjer Jens Jensen.

Arbejdstilsynet tog i 2001 kontakt til i alt 100 virksomheder for at etableret et samarbejde om ulykkesforebyggelse. Siden da er tre virksomheder lukket, en virksomhed har outsourcet sin produktion, mens fire af virksomhederne er en del af eller fusionerede ind i en anden af de 100 virksomheder. Der er derfor kun 92 virksomheder, som figurerer i resultatopgørelsen.sbh@berlingske.dk