Markant bedre Navision-resultat

Softwareselskabet Navision fik i første halvår 2001/02 et resultat, der var betydeligt bedre, end analytikerne havde

ventet.


Samtidig opjusterer selskabet forventningerne til EBITA-margin fra ca. 17 pct. til min. 17 pct., mens den ventede stigning

i omsætningen på ca. 18 pct. fastholdes.Selskabets EBITA (primært driftsresultat før goodwillafskrivninger)

steg i 1. halvår 2001/02 fra 86,4 mio. kr. til 196,0 mio. kr. og det overstiger langt de mest optimistiske forventninger.


Stigningen

i EBITA betyder, at Navisions EBITA-margin er steget til 23 pct. fra 12 pct. Selskabet venter fra regnskabsåret 2003/04 en EBITA-margin

på 20 pct. Nettooverskuddet steg til 122,3 mio. kr. fra 58,3 mio. kr., og her havde analytikerne ventet en stigning til 97 mio.

kr.


Selskabets nettoomsætning er steget 19 pct. til 849 mio. kr., hvoraf salget af Navision Financials/Attain og Axapta

er steget med 29 pct. til 668 mio. kr.


Der var ventet en stigning i nettoomsætningen til i snit 832 mio. kr. Salget af

opdateringsabonnementer er steget 44 pct. til 166 mio. kr., mens licensindtægterne er steget 20 pct. til 614 mio. kr. Samtidig

er salget af service faldet 19 pct. til 69 mio. kr. som følge af ændrede afregningsbetingelser med partnerne, hvilket

betyder, at omsætning flyttes fra service til opdateringsabonnementer.

Uændret marked

Selskabet vurderer, at markedet

for virksomhedsløsninger til mindre virksomheder i al væsentlighed er uændret.


- Der er fortsat tale om et

stærkt konkurrencepræget marked, hvor partnernes evne til at sælge og installere løsninger hos kunderne er

et afgørende konkurrenceparameter, hedder det i regnskabsmeddelelsen.


Selskabet har i løbet af 1. halvår

2001/02 indgået aftaler med i alt 119 nye partnere, og alt i alt har der været en nettotilgang på 90 partnere. Navision

har reduceret sine salgs- og distributionsomkostninger med 13 mio. kr. eller 5 pct. til 249 mio. kr. Det skyldes, at der i forbindelse med

fusionen mellem Navision og Damgaard for over et år siden er opnået en række omkostningssynergier, som først

nu slår igennem.


Navision vil ekspandere sine aktiviteter på sine nuværende markeder, herunder særligt

i USA, og udvide den geografiske dækning til også at omfatte markeder som Japan og Kina. Det er en del af selskabets strategiske

ambition, som nu er lagt fast efter fusionen mellem Navision og Damgaard er gennemført, fremgår det af halvårsregnskabet

2001/02.