Maratonkarrieren

Det var hårdt at tage en MBA, men det viste sig at være vejen frem. Steen Jacob Wester er i dag leder af Danske Banks erhvervsafdeling i Polen. Plussiden var, at han slap for lørdagsindkøb i to år.

Maratonkarrieren - 1
STEEN JACOB WESTER, født 1966. Student 1985, militærtjeneste 1985-87. Danske Bank fra 1987, udstationeret bl.a. i Luxembourg og London som investment manager. 2000-2003 chefkonsulent for private banking. For to år siden udvalgt af Danske Bank til at tage en eMBA. Efter eksamen blev han testet af bankens psykolog uden at få at vide, hvad det drejede sig om, og fik kort efter tilbudt job som direktionsmedlem og chef for erhverv i Danske Banks afdeling i Warszawa. Foto: Liselotte Sabroe
Læs mere
Fold sammen
Hvorfor besluttede du dig for at tage en masteruddannelse?

»Der går vi tilbage til 2000. Under et seminar hos konsulentfirmaet McKinsey deltog topledere fra hele Skandinavien. Hvorfor er de nået så langt, tænkte jeg. Hvad med mig? Jeg overvejede, hvad der skulle til for at deltage i topledelse. En eMBA kunne måske hjælpe lidt, hvorfor jeg tog en dialog med en af bankens områdedirektører omkring karrieremuligheder i Danske bank. I banken er det således, at de enkelte chefer har mulighed for at udvælge kandidater til en MBA. Det var den udløsende faktor, som betød, at jeg kunne komme videre og muligvis gå på tværs i systemet.«

Hvorfor valgte du netop den uddannelse?

»Jeg havde taget en HD i finansiering på Handelshøjskolen i København, og oven på den er eMBAen jo flagskibet. I min søgning indgik også, at jeg skulle kunne passe min familie. Det tiltalte mig, at der var en udvælgelsesprocedure for at komme ind på uddannelsen.Man ved helt klart, hvilke fag man skal igennem i det toårige forløb; det er hver fredag-lørdag, og det var dejligt ikke at skulle købe ind om lørdagen i to år. Noget andet er, at i Danske Bank gælder det om at præstere, ligesom en maratonløber, hvor det her gælder om at vinde Copenhagen Marathon. Hvis jeg skal gøre karriere her i banken, ville det være dumt at gå ud i et års tid og miste hastighed. For mig handlede det meget om at kombinere mit job som chef og have træningsprogrammet ved siden af.«

Hvordan finansierede du uddannelsen?

»Det gjorde Danske Bank. De udvælger fire til otte kandidater om året og bruger forskellige skoler, alt efter temperament.«

Havde du en klar aftale med din arbejdsgiver om forholdene i uddannelsesperioden og tiden derefter?

»Jeg kørte min arbejdsdag igennem uden ekstra frihed. Men når det er sagt, var Danske Bank både lokalt og i det hele taget meget opmærksom på, hvis der var behov for frihed. En MBA er ikke kun en MBA. Det er succes i den stol, du sidder i, succes på MBA-holdet og succes i familielivet, og du skal kunne forene de tre ting. Som type er jeg meget målrettet, og i den retning har jeg haft gavn af direktører, der har sagt, at jeg også skulle tage tid til familien. Men stadigvæk. Det er resultaterne, der tæller. Hvis ikke jeg leverede i forhold til medarbejdere og kunder, kunne det være lige meget, for du er aldrig bedre end gårsdagens succes. Du skal holde et højt tempo, og selv om du bliver udvalgt til at tage en MBA, betyder det ikke, at de allerede har gjort sig tanker eller lavet planer for dig. De fortæller det i hvert fald ikke.«

Hvilke aftaler indgik du på hjemmefronten?

»Du klarer det ikke uden en aftale med hele familien. Og ikke kun den nærmeste. For vores vedkommende fungerede det sådan, at vi holdt fri om søndagen og tog tid til at være familie. Jeg afleverede Frederik i vuggestuen til hverdag, og om aftenen fra seks til otte var vi familie.«

Hvor lang tid afsatte du ugentlig til uddannelsen?

»Jeg arbejder 45-50 timer og læste vel i 30 timer. På hverdage læste jeg som regel fra ti aften til et eller to. Det forløb kørte hver dag i to år. Fredag og lørdag af sted, dog uden at læse om aftenen bagefter.«

Var det hårdt?

»Det kommer an på, hvor ambitiøs du er. Jeg ville have gode resultater og ikke fejle. For mig var det et positivt pres. For at komme ind på studiet blev jeg anbefalet af tre direktører i Danske Bank, og dem ville jeg heller ikke svigte. Ud over at bølgerne indimellem gik lidt højt derhjemme, kombineret med uro og fald på de internationale aktiemarkeder, var det heller ikke gået uden 25 dygtige medarbejdere til at drøfte markedsudsvingene med kunderne. Trods en periode med generelle reduktioner i børsverdenen var det vigtigt hele tiden at være visionær på arbejdet og samtidigt være en ordentlig ægtemand. Men her var koncernen meget positiv og meget opmærksom på, om min familie havde det godt. Senere har min chef sagt, at hun aldrig kunne mærke, at jeg læste min eMBA, kun at jeg blev bedre til mit arbejde.«

Hvad forventer du, at uddannelsen vil betyde for din karriere?

»Den har allerede levet op til mange ting. Allerede mens jeg læste, kunne jeg se, at opgaverne havde relation til det, jeg beskæftigede mig med. Det gjorde mig bedre i stand til at bruge systemerne og arbejde på tværs. Desuden har jeg fået et kæmpe netværk. Man bliver som en lille familie, når man læser sammen og har de samme problemer, for eksempel med ægteskabet. Mange af dem er blevet kunder her i banken. Det er et godt forretningspotentiale, for statistisk set havner mellem 77 og 80 pct. i topstillinger. Fra min nye stilling som direktionsmedlem og chef for erhverv i Danske Bank Polska i Warszawa har jeg allerede mærket fordelen ved at have læst en eMBA i form af henvendelser fra tidligere studiekolleger fra store, internationale koncerner. Ja, og som nu: Et interview med Berlingske Tidende!«