Mangler visioner

Læs mere
Fold sammen
Signesvej 5, 2900 HellerupFogh agter ikke at fastholde 60''ernes og 70''ernes socialdemokratiske velstandsmodel, nej han vil indføre

et reelt velfærdssamfund. Med nye skattemodeller baseret på en slank offentlig forvaltning bygget på gennemsigtige

systemer kan Fogh standse skatten nu, ændre samfundets struktur og så lette skatterne - uden at ejendomsskatterne behøver

at stige, og mens indkomstskatterne kan lettes. Men ser man kun tingene i det gamle lys - ja så kan intet lade sig gøre,

og så kan selv OECD kun tale om fortiden og ikke danskernes nye og langt bedre fremtid.