Manglende langsigtet vækst i Roblon

Lukket land. Det overkapitaliserede Roblon må indtil videre betragtes som lukket land for kapitalfonde, og på den baggrund er aktien p.t. alt for dyr.

Roblon består af tre divisioner, som er stort set lige store omsætningsmæssigt, mens der er en væsentlig forskel på deres bidrag til koncernresultatet i 2005/06:

Fælles for de tre divisioner er, at både omsætning og resultat før skat er steget i 2005/06. Desværre er der også enighed om, at resultatet i 2006/07 i bedste fald bliver uændret eller sandsynligvis lavere.

Det skyldes, at udgifter til udvikling, salg og markedsføring i et vist omfang er udskudt til 2006/07. Det påvirker resultatet for 2005/06 positivt, men prisen bliver altså betalt i 2006/07.

Generelt er der ikke særlig store forventninger til 2006/07, når det gælder vækst for omsætning og indtjening, og det harmonerer ikke umiddelbart særlig godt med selskabets udvikling de seneste fem år.

Mens omsætningen har været forholdsvis uændret, så er overskuddet steget kraftigt. Man har altså tjent stadig flere penge pr. omsætningskrone. Spørgsmålet er dog, om der i virkeligheden bare er tale om en tilbagevenden til normale forhold for Roblon efter en dårlig periode.

Hvis vi ser på regnskabstallene for ti år siden, så melder de om stort set samme omsætning som i 2005/06 og et primært resultat og overskudsgrad på niveau med 2005/06 og 2004/05.

Roblons resultater har været kraftigt svingende over de seneste ti år, men omsætningen har ikke udvist nogen markant vækst, og det samme gælder for bundlinieresultatet.

Når dette sammenholdes med de aktuelle forventninger om en omsætningsvækst på cirka ti procent og et uændret resultat før skat, så bekræfter det vores overordnede billede af Roblon, som et selskab uden nævneværdig vækst set over en længere tidshorisont.

Alligevel handles aktien i øjeblikket til en Price/Earning på over 20, og det er slet ikke begrundet i resultatets udvikling.

Kapitalfondenes årDet eneste, som kunne begrunde den høje kurs ville være udsigterne til en overtagelse af selskabet. 2007 er jo blevet udnævnt til at være kapitalfondenes år, og Roblon må siges at være en lækkerbidsken for en kapitalfond. Også selvom de nye skatteregler rettet netop mod kapitalfonde bliver gennemført.

Selskabet går nemlig stik imod tidstrenden om i væ-sentlig grad at finansiere driften med fremmedkapital og har en yderst begrænset gæld. Faktisk er den likvide beholdning større end hele selskabets samlede gæld.

Egenkapitalen udgør 80,2 procent af balancesummen, hvilket ifølge alle moderne teorier gør Roblon til ekstremt overkapitaliseret.

På dansk betyder det, at man gemmer på alt for mange penge, som forrentes for dårligt. Egenkapital er nemlig en dyrere finansieringskilde for selskabet end fremmedkapital.

Selvom man vil udbetale 17,7 mio. kr. i ekstraordinært udbytte i anledning af selskabets 50 års jubilæum i 2007, så vil der stadig være tale om en meget konservativ indstilling til forholdet mellem gæld og egenkapital.

Det gør Roblon til et oplagt bytte for en kapitalfond.

Når vi alligevel ikke lader dette påvirke vores vurdering af kursen, så skyldes det ejerforholdene i selskabet. 69 procent af stemmerne ligger nemlig hos ES Holding Frederikshavn ApS, som ejes af Roblon A/S' stifter Erik Schou. Holding-selskabet er stiftet som led i et fremtidigt generationsskifte.

Derfor må et overkapitaliseret Roblon indtil videre betragtes som lukket land for kapitalfonde, og på den baggrund er aktien p.t. alt alt for dyr.