Mangelfuld tilstandsrapport

Jeg har købt hus uden at bruge advokat. Der var en tilstandsrapport med sundhedstillæg, og jeg har ikke tegnet ejerskifteforsikring. Taget er utæt - det koster 50.000 kroner at reparere. Da jeg købte, fik jeg en rabat på 30.000 kroner, men det var ikke på grund af taget.Med venlig hilsen, K.I.

Tilstandsrapporten (men ikke tillægget) kan du få vurderet hos Husankenævnet. Jeg kan ikke ud fra spørgsmålet vurdere, om problemerne med taget burde være opdaget og stå i tilstandsrapporten. Hvis den burde, er den bygningssagkyndige ansvarlig. Da du ikke har tegnet ejerskifteforsikring, må du selv betale (med mindre du kan bevise, at sælgeren har vidst, at der var noget galt). Du skriver, at du fik en »rabat« på 30.000 kroner. Du risikerer, at det vil blive læst sådan, at det f.eks. dækker tagets tilstand, men jeg kan ikke vurdere om det er tilfældet - og du er på den, hvis der ikke står, hvorfor du fik nedslaget.

Med venlig hilsen Allan Ohms,

advokat (H), Forum Advokater

Læs mere på www.husanke.dk - her kan du også hente klageskema til anmeldelse til Husankenævnet.