Mangel på danske vækstvirksomheder

Udbuddet af potentielle vækstvirksomheder herhjemme er ikke stort nok til, at pensionsforvalterne kaster væsentligt flere

penge i unoterede danske virksomheder.Sådan lyder forklaringen fra Danmarks største pensionsforvalter, ATP, på, at

pensionsselskaberne siden 2001 har investeret betydeligt flere penge i unoterede udenlandske, mens interessen for de ikke-børsnoterede

danske virksomheder er dalet kraftigt.- Vi har taget en beslutning om at øge investeringerne i unoterede aktier, men

vi mener, at det nuværende investeringsniveau afspejler det antal interessante investeringsemner, der er herhjemme. Der skal

skabes langt flere virksomheder med baggrund i forskningsmiljøet, end vi ser i øjeblikket, siger chef for Private Equity

hos ATP, Jens Bisgaard-Frantzen.

Kritik preller af

Hos landets suverænt største pensionsforvalter, ATP, har

man en målsætning om, at 10 pct. af formuen skal investeres i unoterede aktier.I 2003 svarede de samlede unoterede

investeringer til 1,4 pct. af formuen, svarende til 3,7 mia. kr. Heraf 1,1 mia. kr. i danske unoterede aktier og 2,6 mia. kr. i udenlandske

aktier.Denne tendens er ifølge en analyse foretaget af ErhvervsBladet udbredt blandt de største pensionsforvaltere,

som derved investerer danske pensionstageres formue, så den i stigende grad bruges på at skabe vækst og fremgang

i udenlandske, unoterede virksomheder, mens de samlede investeringer i hjemlige virksomheder falder markant. Opfordringerne fra bl.a.

tidligere Oticon-chef Lars Kolind om at vise stigende samfundssind preller dog af på ATP-chefen.- Vi er underlagt et lovkrav,

der siger, at ATP skal skabe det højest mulige afkast for pensionstagerne, og så længe udbuddet ikke er bedre, end

det er i øjeblikket, ser vi i stigende grad bedre investeringer i udlandet, siger Jens Bisgaard-Frantzen.