Mange patenter i Øresunds-regionen

De højteknologiske hjul snurrer hurtigt i Øresundsregionen. Det fremgår af en ny rapport fra Patent- og Varemærkestyrelsen,

der samtidig klarlægger spidskompetencerne i det sjællandsk-skånske område.


Rapporten er kommet i stand

på vegne af IT Øresund, der er en af de såkaldte platforme, som skal drive udviklingen i regionen. Bioteknologi, miljøteknik

og fødevareområdet er blandt de øvrige spidskompetencer i Øresundsregionen.


Rapporten når frem

til, at der findes 600 virksomheder der er patentaktive i Øresundsregionen indenfor bl.a elektronik, IT, telekommunikation. Aktivivteterne

er højere end den globale trend. Specielt indenfor effektelektronik, komponenter og print, måleinstrumenter og elektronik

til IT er Øresundsregionen godt med. Områderne betegnes som stærke sider og vækstområder.


Sektorerne

maritim, forsvar og forbrugerelektronik viser omvendt en vigende tendens i forhold til den globale udvikling. Lidt overraskende har det

medico-tekniske område en vigende stigningsrate i forhold til udviklingen i resten af verden, men helt overordnet står

regionen stærkt på området. Antallet af globale patenter fra Øresundsregionen er stærkt overrepræsenteret

i forhold til resten af verden, men kan tilsyneladende få svært ved at fastholde den stærke position, fremgår

det af rapporten.


Administrerende direktør i IT Øresund, Peter Höjerback, vurderer, at de 600 patenter er

et højt antal, der vidner om en stærk handel og forskningsindustri i Øresundsregionen.


- Det er positivt,

at antallet af patenter øges mere i vores region end i resten af verden. Vi kan forvente en forbedret position i fremtiden

på disse områder, siger Peter Höjerback.


Rapporten viser endvidere, at der er flere publicerede opfindelser

i den danske del af Øresundsregioen, men at Skåne efterhånden er kommet ganske godt med. Stigningstakten i Skåne

er nærmest eksplosiv i årene 1999-2001, mens de sjællandske tal er mere afdæmpede i deres udvikling.


Ved

en sammenligning målt på lande er det svenske broderfolk langt foran danskerne. Kun 929 gange dumpede en international

patentansøgning ind gennem brevsprækken hos den internationale patentmyndighed WIPO sidste år. Hvilket placerer

Danmark på en 16. plads i verden. Til sammenligning ligger de blågule kolleger på den anden side af sundet på

en sjetteplads. De sender næsten fire gange så mange patentansøgninger afsted om året.


- Bevidstgørelsen

om overførsel af viden fra universiteter til erhvervsliv og sikring af patenter samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder

kom ganske enkelt hurtigere i gang i Sverige. Det slår igennem i tallene i dag, siger Bent Christensen, der er administrerende

direktør i Medicon Valley Academy.