Mange kvinder forlader jobbet før tid

Dobbelt så mange kvinder som mænd holder op med at arbejde i utide pga dårligt helbred. Det skyldes bl.a. enformigt arbejde kombineret med dårligt psykosocialt arbejdsmiljø og udstødning.

Dobbelt så mange kvinder som mænd forlader arbejdsmarkedet i utide på grund af dårligt helbred.

Det viser ikke hidtil offentliggjorte tal fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), som har undersøgt køn, arbejdsmiljø og helbred hos lønmodtagere og selvstændige i perioden 1990-2000.

Tallene viser, at i perioden 1995 til 2000 forlod 2,8 procent af kvinderne i den arbejdsduelige alder arbejdsmarkedet før tid på grund af enten førtidspension eller langtidssygemelding, mens den tilsvarende andel hos mændene udgjorde 1,2 procent.

Og tendensen bliver slået fast, hvis der ses på tidsperioden 1990-2000.

Af de 18-54-årige forlod hele 4,7 procent af kvinderne arbejdsmarkedet i utide i perioden, mens "blot" 2,5 procent af mændene i samme aldersgruppe forlod arbejdsmarkedet på grund af enten førtidspension eller langtidssygemelding.

Forskellen på graden af udstødning mellem de to køn skyldes blandt andet det meget kønsopdelte arbejdsmarked i Danmark, forklarer seniorforsker Margit Velsing Groth fra AMI.

- Generelt har vi i dag et meget kønsopdelt arbejdsmarked, hvor mændene i højere grad end kvinderne har det traditionelle dårlige arbejdsmiljø med røg, støj og møg, mens kvinderne oftere har det dårlige psykosociale arbejdsmiljø, siger hun og fortsætter: - Røgen, støjen og møget har vi arbejdet på at få fjernet i en længere periode, end vi har arbejdet med forbedringer af det psykosociale arbejdsmiljø. Det psykosociale område er et nyere felt, så her kan der være mere usikkerhed om, hvordan problemerne skal tackles, og hvordan der kan skabes forbedringer på området, siger Margit Velsing Groth til Ritzau.

Udstødningen er særlig udbredt hos rengøringsassistenter samt social- og sundhedsassistenter. Margit Velsing Groth forklarer, at det blandt andet kan skyldes en kombination af ensidigt gentaget arbejde (EGA) og et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø.

- Rengøringsassistenterne har generelt det dårligste arbejdsmiljø med mange ensidige, gentagne bevægelser, ringe indflydelse, lave udviklingsmuligheder og høj jobusikkerhed.

Meget tyder på, at det blandt andet er derfor, de ryger ud af arbejdsmarkedet i utide, siger hun.

Arbejdsmarkedet har gennem tiderne været opdelt i kvindedominerede og mandsdominerede brancher, og kønsdelingen på arbejdsmarkedet er stadig meget traditionel i 2000, viser tallene.

Eksempelvis er kvinderne koncentreret i social- og sundhedssektoren, hvor de udgør omkring 84 procent af samtlige ansatte. Dermed arbejder næsten hver tredje kvinde i arbejdsstyrken i denne branche.

Ligeledes er der en overvægt af kvinder inden for undervisningsområdet, men der er en næsten ligelig fordeling af mænd og kvinder inden for handel, service og tjenesteydelser, finans samt kontor og administration.

Færrest kvinder er der i bygge- og anlægsbranchen, hvor blot hver tiende ansatte er kvinde. Stor skævhed er der også inden for industri, transport og en gros-området, hvor andelen af kvinder udgør omkring 30 procent.

Generelt rapporterer kvinder om flere problemer i bevægeapparatet, et dårligere psykisk velbefindende samt flere allergi- og hudproblemer end mænd.

/ritzau/