Maner til besindighed ved outsourcing

Outsourcing. Danske elektronikvirksomheder er nicheproducenter, og det taler for, at de sagtens kan fastholde dele af produktionen herhjemme, mener Jan Zneider fra ITEK.

I morgen mødes danske elektronikproducenter i Horsens for blandt andet at drøfte udviklingstendenser set i et globalt perspektiv, partnerskaber i produktudvikling, outsourcing og underleverandørernes rolle.

Kommitteret Jan Zneider, ITEK, leder konferencen, når ejerledere og ledere af elektronikvirksomheder ser hinanden i øjnene, udveksler erfaringer og lytter til indsigtsfulde kolleger som Grundfos-direktør Ole Rudkilde, som er formand for ITEKs elektronikudvalg, fabrikschef Anders Thomsen, GPV Electronics, manager R&D sourcing & strategy Allan Krog Erlandsen, B&O og ejerleder H.C Holmelund, Pri-Dana Elektronik.

Alternativ til KinaJan Zneider maner til besindighed, når det gælder outsourcing til Fjernøsten.

- Mange danske elektronikvirksomheder er nicheproducenter, og det taler for, at de sagtens kan fastholde dele af produktionen herhjemme, hvis de optimerer den ved brug af for eksempel robotter.

Fidusen er, at man beholder små og/eller komplekse serier herhjemme og outsourcerer store og ukomplicerede serier til Fjernøsten, siger Jan Zneider.

Men til hvilket land? Han erkender, at Kina i de seneste år har været det foretrukne land, når større elektronikvirksomheder etablerer egen produktion i Fjernøsten.

Samtidig peger Jan Zneider blandt andet på Malaysia som et godt alternativ til Kina, hvis man sprede risikoen.

- Udviklingen i Kina foregår så dynamisk, at det ikke er muligt at lave bøger eller manualer med gode råd før etablering, fordi ændringer opstår meget hurtigt. Virksomheder skal derfor sørge for at have gode rådgivere, hvis de vil etablere egen produktion i Kina. Ved etablering uden for industriparker risikerer de at støde ind i politiske restriktioner, dårlig infrastruktur, bureaukrati og masser af spildtid, siger Jan Zneider.

- Malaysia har 20 års erfaring med elektronikproduktion og har i dag en blomstrende elektronikindustri. Lønningerne er en smule højere end i Kina, men man får værdi for pengene. Langt de fleste forretningsfolk taler engelsk, og infrastrukturen er god. Jeg synes, flere små og mellemstore virksomheder burde være mere opmærksomme på de alternative muligheder, siger Jan Zneider, som har besøgt elektronikvirksomheder i både Kina og Malaysia.