Maltbyg og sund fornuft...

Et sted ude på Vestsjælland driver en af mine bekendte et fritidslandbrug på 17 tønder land.I årevis

har han dyrket maltbyg og solgt det videre til brug i øl. Jeg har ind i mellem haft fornøjelsen af at hjælpe ham

med at harve, så og pløje. Vældigt hyggeligt, om end ikke specielt effektivt.I de senere år er høsten

flere gange slået fejl. Et sandt tidsel-regimente har bredt sig og byggen er blevet for uren til ølbrygning. I stedet

har den måttet sælges til foderbrug for en væsentlig lavere pris.En af forklaringerne på misvæksten

er, at min ven er meget forsigtig med at sprøjte. Dels fordi høje miljøafgifter har gjort det dyrt, dels fordi regler

lægger et loft over sprøjtningen og dels fordi min ven selvfølgelig holder af naturen.Men kendsgerningen

er, at detaljerede miljølove og handlingsplaner har reduceret forbruget af de såkaldte pesticider (sprøjtegifte)

så meget, at smertegrænsen for ukrudtets vækst efterhånden er overskredet på mange marker rundt om i

Danmark.Nu er jo sprøjtegifte jo noget kedeligt noget. Der bør bruges så lidt som muligt.Og hvad gør

det vel i øvrigt at valmuer, forglemmigej, tidsler og burresnerre breder sig i vore marker. De pynter jo kun.Sådan

siger mange - især kvinder - og de bakkes op af miljøfolk i alverdens grønne organisationer, der vil have sprøjtegifte

helt forbudt i Danmark.Hvad gør man nu som producent af sprøjtemidler i en sådan fjendtlig omverden. Problemstillingen

er relevant - ikke bare for kemi-industrien, men for alle andre brancher i Danmark - f. eks. dem, der producerer byggematerialer,

plastprodukter, legetøj, etc.Miljøfolkene bliver jo aldrig tilfredse. Så snart et miljømål

er nået, kræver de det næste opfyldt. Og de har mediernes og dermed politikernes opbakning - også den borgerlige

regering, der netop har fået vedtaget en pesticid-handlingsplan, som yderligere reducerer brugen af sprøjtegifte , selvom

vi i forvejen er det land i Europa, hvor pesticider anvendes mindst.Der er desværre ikke andet at sige til industrien

end at hysteriet og opskræmtheden på miljøets vegne vil blive ved.Ganske vidst køber vi forbrugere

stadig færre økologiske fødevarer, ganske vidst motionerer vi stadig mindre, ganske vidst spiser vi stadig mere

fed kost Men vores tolerance overfor de risici, som f. eks. sprøjtegifte repræsenterer, er langt mindre end tolerancen

overfor os selv og vor egen uvillighed til at agere sundt og miljømæssigt på det personlige plan. Sådan er

verden.I de senere år har Bjørn Lomborg og andre miljøøkonomer forsøgt at få os til

at tænke mere rationelt.At se på de økonomiske konsekvenser og stille spørgsmålet om, hvordan

vi får mest miljø for pengene.Men det er indtil videre analyser, som har svært ved at slå igennem i offentligheden.

Fornuften kan sjældent besejre følelser.For industrien er der vel to muligheder: Enten bøjer man af og tilpasser sig

de grønnes krav i en stadig vigende dialog.Eller også tager man teten og sætter sine egne mål for den

bæredygtighed man vil leve op til og forsvarer dem lige så aggressivt, som miljøfolkene angriber dem.Og den

sidste strategi er ikke helt håbløs..Der er trods alt argumenter, som taler til almindelige menneskers rationelle

fornuft.Ædruelige beregninger foretaget af ministerielle eksperter viser for f. eks. at et 100 procent økologisk

- d.v.s giftfrit dansk landbrug - ville indebære et årligt produktionstab til en værdi af 16 milliarder kr. og endnu

flere tabte arbejdspladser i tusinder.Argumenter som disse må vel tages alvorligt i en tid, hvor det for stadig flere

bliver svært at se, hvad vi egentlig skal leve af i Danmark.