Magistrenes Pensionskasse har appetit på ejendomme

Magistrenes Pensionskasse (MP) ejer ejendomme for fem mia. kr. MP er Danmarks 7. største ejendomsbesidder, og pensionskassen fortsætter med at udvikle og udvide ejendomsporteføljen med 200-300 mio. kr. om året.

Magistrenes Pensionskasse har appetit på ejendomme - 1
Ejendomme er en væsentlig del af de samlede investeringer hos Magistrenes Pensionskasse (MP), der har den største ejendomsportefølje blandt samtlige danske pensionskasser.

MP har længe haft ejendomme med i investeringsstrategien, og det har de senere år vist sig at være en særdeles god idé, eftersom specielt aktiemarkedernes nedtur i perioden 2000-2002 har gjort et slemt indhug i magistrenes pensionsmidler.

»Ifølge vores strategi skal ejendomme hele tiden udgøre 10-15 procent af vores samlede portefølje. Det er ikke mindst ejendommenes fortjeneste, at vi lige netop beholdt skindet på næsen i 2002, hvor vi blev meget hårdt ramt af de faldende aktiekurser og blev tvunget til at sælge på et forkert tidspunkt,« forklarer cand. jur. Uffe Wang, direktør i Magistrenes Pensionskasse.

Pensionskassen kom igen på ret køl i 2003, hvor det samlede afkast foreløbig er opgjort til 6,1 procent før skat og 5,4 procent efter skat. Ikke prangende, men ejendommene gav igen er flot afkast på 8,7 procent før skat og bidrog dermed positivt til resultatet.

Ved årets udgang ejede MP ejendomme for 5,041 mia. kr., hvilket rent faktisk er nok til en 7. plads på listen over Danmarks største ejendomsbesiddere.

Ikke nok med det. MP har appetit på mere. De cirka 50.000 medlemmer indbetaler til sammen cirka 1,7 mia. kr. i pensionsbidrag årligt (2003-tal), og de betyder, at der hele tiden skal købes nye ejendomme og udvikles på de eksisterende ejendomme.

Opkøb for millioner
»Hvis ejendomme fortsat skal udgøre den samme andel af vores investeringer, så skal vi faktisk ud og bruge 200-300 mio. kr. om året på at udvide og udvikle vores ejendomsportefølje. Det er en af grundene til, at vi er meget aktive på ejendomsområdet,« siger Uffe Wang.

Magistrenes Pensionskasse blev etableret i 1960 som en del af en aftale mellem regeringen og Gymnasieskolernes Lærerforening, Dansk Magisterforening og Dansk Psykolog Forening. Alle medlemmer af pensionskassen har en akademisk uddannelse inden for de nævnte fagområder.

Ved pensionering vil medlemmer af MP få en livsvarig månedlig alderspension. Det er derfor MP's overordnede målsætning at yde så store pensioner som muligt og at sikre pensionernes købekraft, så pensionskassen kan overholde sine forpligtelser overfor medlemmerne.

Og dertil er ejendomme et nødvendigt redskab, hvis ikke konjunkturmæssige udsving i aktier og obligationer skal få katastrofale følger for pensionsopsparerne.

MP er blandt medlemmerne mest kendt for boligbyggeri. Pensionskassen står bag cirka 1.600 boliger på Sjælland og i Jylland, og medlemmerne har fortrinsret som lejere, den såkaldte »forlejeret«. Det betyder dog kun, at der bor medlemmer i halvdelen af MP-boligerne.

Men rent faktisk er det erhvervsejendomme, der fylder mest i porteføljen. Fordelingen er cirka 80 procent erhverv og 20 procent boliger. Lige nu er det dog byggeriet af nye boliger, der får pensionskassen frem i mediernes overskrifter.

Nye boligprojekter
I løbet af 2004 vil MP markere sig med mindst to spændende boligprojekter.

Som den første danske pensionskasse investerer MP i et nyt boligbyggeri i Ørestad, som får navnet Karen Blixen Parken.

MP har indgået en aftale med Arkitektgruppen Sjælland om boligerne, som kommer til at ligge i umiddelbar forlængelse af Københavns Universitet på Amager.

Boligerne er tegnet af arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen og har kvaliteten i højsædet. Huslejen bliver cirka 9.000 kr. pr. måned for 100 kvadratmeter, eksklusive el, vand og varme.

Desuden opfører MP nye boliger i Holbæk, hvor pensionskassen har købt en del af den tidligere kaserne. Her skal i første omgang bygges 60 nye boliger, som bliver en blanding af punkthuse, rækkehuse og dobbelthuse. Hvis interessen er stor nok, vil MP formentlig opføre yderligere 60 boliger i området. Byggeriet starter i foråret 2004.

»Det er bevidst, at vi har valgt at bygge frem for at opkøbe gamle boligejendomme. Vi synes, at prisen på eksisterende boligejendomme har været og er meget høj,« siger Uffe Wang.

Men MP har også andre projekter i gang i 2004. På Østerbro i København ombygger man i samarbejde med udviklingsselskabet Søtoftegård et gammelt autohus til en ny børnehave for Københavns Kommune. Børnehaven bliver placeret på øverste etage af ejendommen på Bryggervangen 1, som ejes af MP. Bygningen ligger umiddelbart bag pensionskassens domicil på Lyngbyvej.

Tror på kontorejendomme
MP har netop indgået en længerevarende lejeaftale med Københavns Kommune om børnehaven, der skal hedde »Himmelrummet«. Ombygningsarbejderne påbegyndes i starten af 2004, og den færdige børnehave kan tages i brug den 1. september 2004.

»Vi skylder vores medlemmer at sprede investeringerne mest muligt. Risikostyring er - ikke mindst oven på aktiekrisen - blevet et nøgleord for os og andre i pensionsbranchen. Det kan ikke nytte noget at løbe for høj en risiko for pensionsmidlerne. Ikke mindst er ejendomsporteføljen vigtig for os. Desuden ligger vi meget lavt i omkostninger,« fastslår Uffe Wang.

MP optræder altså både som udvikler og som ejendomsinvestor. Men administrationen af ejendommene har man overladt til firmaer som Kuben, Datea og Dan-Ejendomme.

Netop nu ligger markedet for nyt erhvervsbyggeri som bekendt stille. Men MP er konstant på udkig efter investeringsejendomme.

Således har man netop købt en helt ny kontorejendom i Allerød, som skal fungere som nyt dansk hovedsæde for det fusionerede IT-firma Hewlett-Packard (HP). MP har købt ejendommen af udviklingsfirmaet Gentofte Erhvervsinvest, der har stået for opførelsen.

»Lige nu er markedet for erhvervsejendomme dårligt, men erhverv har historisk set givet det højeste afkast. Vores portefølje af erhvervsejendomme har for længst tjent sig hjem, og derfor er vi ikke bekymrede. Vi udvikler ejendomme for selv at eje dem. Og nogle af vores ældre, utidssvarende ejendomme, fortsætter vi med at udvikle på. Vi regner med at foretage ombygninger for 70-80 mio. kr. i løbet af i år,« forklarer MP-direktøren.

Blandt pensionskassens mest kendte ejendomme er Illums Bolighus og Metropol-bygningen, og generelt er der satset mest på kontorejendomme i Københavnsområdet.

På opkøb i udlandet
Det overordnede ansvar for alle investeringer hos MP ligger hos investeringschef, cand. polit. Peter Mollerup, men til daglig styres pensionskassens ejendomsportefølje af porteføljemanager, cand. oecon. Peter Olsson. Han fastslår, at selv om man primært investerer for at eje, så kan man godt finde på at sælge ud af ejendommene, hvis markedet ændrer sig.

»Men man skal ikke sælge ud af sine ejendomme for enhver pris. For man skal hele tiden overveje, hvad man så kan få i stedet for.

Pengene fra et ejendomssalg skal geninvesteres, og der er faktisk mangel på gode investeringsejendomme på det danske marked. Derfor sælger vi kun, hvis der er et formål med det,« fastslår Peter Olsson.

Han tilføjer, at MP p.t. primært ejer danske ejendomme. Tidligere har man også ejet kontorejendomme i London, men de er siden frasolgt. MP overvejer dog atter at investere i udenlandske ejendomme, men ser et problem i skatteforhold plus fordyrende mellemled.

»Vi overvejer udenlandske opkøb, fordi der er mangel på egnede ejendomme på det danske marked. Opkøb i udlandet kan desuden vise sig at være fornuftige ud fra en betragtning om risikospredning,« mener porteføljemanageren.