Magasin opgiver at finde partner

Efter næsten et års søgen har stormagasinkæden Wessel & Vett, Magasin du Nord, måttet opgive at finde en strategisk partner til kæden, som primært består af stormagasinerne Magasin og Illum. Magasin røg ned på BørsenWessel & Vett venter markant forbedring 02/03

Siden sidste sommer har man søgt efter en partner, der blandt andet kunne overtage Jyske Banks aktier i Wessel & Vett, men dette arbejde er nu indstillet. Samtidig må koncernen nedjustere sine forventninger til årets resultat ganske kraftigt.

Bestyrelsesformand Henrik Wedell-Wedellsborg siger, at timingen i forsøget på at finde en partner ikke har været heldig.

- Alle de store europæiske detailhandelshuse har tabt milliarder i omsætning siden den 11. september 2001.

De har derfor ønsket først at få orden i eget hus. Samtidig har tidspunktet heller ikke været godt for Magasin.

Det tager tid, inden resultaterne af ledelsens strategiplan viser sig, siger han.

Bestyrelsesformanden peger på, at Magasin inden for udvalgsvarer er en supertanker, som først nu er ved at være vendt. Desuden har Illum været gennem en lang og dyr ombygning med stor negativ påvirkning på omsætningen, før man kunne åbne som Det ny Illum for godt en måned siden.

- Vi koncentrerer os nu om at skabe et stærkt forbedret driftsresultat, siger Henrik Wedell-Wedellsborg.

Wessel & Vett må nedjustere forventningerne til koncernens resultat for 2001-02 til et minus på 165 mio. kr.

mod tidligere forventet i niveauet minus 65 til 75 mio. kr. Hovedårsagen er et meget dårligt resultat af februarudsalget og større omkostninger til ombygning samt større omsætningstab i Illum end ventet.

Dertil kommer andre poster som omkostninger i forbindelse med salgsbestræbelserne, betydelige engangsomkostninger og en beslutning om væsentligt større nedskrivninger på varelagre og kontodebitorer end tidligere planlagt.

- Beslutningen om at gå hårdere til værks i forhold til varelagre og kontodebitorer skal blandt andet ses i lyset af de nu afsluttede bestræbelser på at gøre Wessel & Vett salgsklar, siger administrerende direktør Henrik Smith, der kalder det store underskud for stærkt utilfredsstillende. Han ser dog håb forude.

- Magasin-stormagasinerne har haft en omsætningsudvikling i de sidste fem måneder, der ligger i den øvre ende i Europa. Det ny Illum har fået en god start siden åbningen, og fire femtedele af arealet er allerede udlejet.

Metroen åbner i oktober, og vi er klar, siger Henrik Smith, der også peger på, at koncernen har holdt budgettet fra den 1. marts til nu.

For regnskabsåret 2002-03 forventes en markant forbedring af driftsresultatet. En nærmere angivelse heraf vil blive indeholdt i koncernens helårsresultat, der forventes offentliggjort den 17. maj.

/ritzau/