Maersk foran med olie fra Algeriet

Maersk Olie & Gas ejer via sit datterselskab Maersk Olie Algeriet 12,25 pct. af aktiviteterne.


Den nye produktion er tredje

del af en fire-trins raket, der skal bringe den samlede kapacitet fra Hassi Berkine South, Hassi Berkine og satellitterne fra blok

404 op på en daglig produktion på over 300 mio. tønder om dagen i 2004.


Ifølge underdirektør

i Maersk Olie & Gas, Anders Wu:rtzen, vil der være en indkøringsfase for den nye produktion, og herefter vil bl.a.

OPEC''''s produktionsloft afgøre, hvor meget eller lidt, der vil blive produceret, men muligheden er der for at udnytte kapaciteten

fuldt ud allerede nu.


Første del af Hassi Berkine South blev afsluttet i 1998, og anden produktionsenhed i slutningen

af august 2001, mens produktion fra de fem satellitter, som ligeledes får en samlet kapacitet på 75.000 tønder

om dagen, ventes påbegyndt i august 2002. Det vil bringe den samlede kapacitet op på 285.000 tønder om dagen, som

alle vil blive ledt gennem de centrale faciliteter på Hassi Berkine South.


Ifølge regnskabet for 3. kvartal 2001

for Anadarko, blev der i september 2001 produceret gennemsnitligt 108.000 tønder olie om dagen fra Hassi Berkine South.


Anadarko

forudser, at produktionen fra blok 404 vil toppe i 2004 med over 300 mio. tønder olie om dagen.


Anadarko Petroleum Corp.

er en af verdens største uafhængige efterforsknings- og produktions selskaber i verden. Sonatrach er det nationale algeriske

olieselskab, mens Agip er datterselskab af italienske energiselskab ENI. RB-Børsen