Mælkefusion

Arla og Campina udgør tilsammen en ny europæisk mastodont med 25.000 ansatte og 13 procent af den totale mælkemængde i EU.Arla:

Andelsselskabet Arla Foods blev dannet ved en fusion mellem MD Foods i Danmark og Arla i Sverige i 2000. Arla har en omsætning på ca. 48 mia. kr. Omsætningen i Danmark, Sverige og England udgør to tredjedele af Arla Foods´ omsætning.Campina:

Andelsselskabet Campina blev stiftet i 1989. Selskabet har siden fusioneret med en række hollandske og tyske mejerier. Campinas omsætning er på ca. 28 mia. kr. Holland, Tyskland og Belgien er de markeder, hvor Campina står stærkest.