Måske er din næste sælger præst

Leder. Manglen på sælgere tvinger virksomhederne til at tænke utraditionelt, når de skal rekruttere nye salgsfolk. Måske bør de aktuelt 300 ledige præster overvejes i den forbindelse.

Det er selvfølgelig et positivt problem, men alligevel en forbandet situation at stå i. Afsætningsmulighederne er forrygende, kundernes efterspørgsel enorm og der er alle chancer for øge salget og dermed sætte turbo på virksomhedens vækst. Der er bare ikke sælgere nok til at udnytte mulighederne.

Sådan er situationen desværre i mange danske virksomheder lige nu. Som man kan læse i denne udgave af ErhvervsBladet MAX, vil virksomhederne øge omsætningen og vinde markedsandele i år, og de vil især gøre det ved at ansætte flere sælgere. Uheldigvis er den fremgangsmåde lige så uholdbar, som den synes logisk, for der er praktisk talt ingen ledige sælgere at ansætte.Højkonjunkturen har som bekendt støvsuget arbejdsmarkedet for kvalificerede folk inden for snart sagt alle brancher og fag. Sælgere er bestemt ingen undtagelse. For denne gruppe er ledigheden nu nede på 2,5 procent, og dermed er der i praksis tale om fuld beskæftigelse.

Det har to konsekvenser for virksomhederne. For det første kan de regne med, at de få sælgere, som stadig er ledige, næppe er de bedst kvalificerede.

Heraf følger den anden konsekvens, at man som virksomhed må indstille sig på at skulle på hugst hos konkurrenterne for at finde kompetente sælgere. Her skal man måske have head-huntere til at hjælpe sig med at lokalisere egnede kandidater. Det er dyrt, og det er de sælgere, man måtte finde, også.Man kan ikke fortænke sælgerne i at udnytte tiderne til at sikre sig forbedrede løn- og ansættelsesvilkår. Almindelige betragtninger om udbud og efterspørgsel tilsiger, at lønnen skal stige, når sælgermanglen er så udtalt, og det gør den også. Ifølge kilder i erhvervslivet skal der nu ofte mere end 20 procent ekstra i lønposen, før en sælger kan lokkes væk fra sit nuværende job.

Det er selvsagt risikabelt for virksomheden at påtage sig så store lønudgifter. Sælgerne vil være svære og dyre at afskedige, den dag konjunkturerne vender, og så står virksomhederne tilbage med tunge lønomkostninger og en faldende omsætning. Den cocktail kan være livsfarlig.Derfor må virksomhederne gøre noget andet for at overvinde sælgermanglens problemer. Helt oplagt er det at tænke utraditionelt, når der skal rekrutteres nye salgsfolk.

Ofte er det ikke en bestemt uddannelse eller andre formelle kompetencer, som gør en god sælger. De personlige kompetencer som evnen til at omgås andre mennesker vejer tit tungere, og derfor kan de nye sælgere meget vel findes langt fra handelshøjskoler og konkurrerende virksomheder.

Således kunne man overveje, om der ikke findes potentielle supersælgere blandt de vist omkring 300 præster, som går ledige i øjeblikket. Bevares, de vil skulle have noget oplæring og oparbejde et vist produktkendskab, men de har den store fordel, at de er vant til at forkynde et budskab. Desuden er de til at finde, og så koster de ikke en herregård. Det er da en tanke eller to værd.