Må børnene få skattefri gavekort?

? Grænsen for gaver fra forældre til børn, der ikke skal beskattes med 15 procent, er så vidt jeg husker 49.000 kr. pr. forældre - altså ialt 98.000 kr. pr. år pr. barn. Men må forældrene udstede »gavekort« til børnene hvert år pålydende beløbet, uden at børnene modtager beløbet.

Når forældrene så på et tidspunkt dør, kan børnene indløse gavekortene, hvor der måske er udstedt ialt ti gavekort á 98.000 kr. = 980.000 kr. Derved modtager børnene 980.000 kr. skattefrit af boet?Med venlig hilsen

JH Først et par »smårettelser«. Beløbet udgør for året 2003 49.900 kr., og der er ikke tale om en skat - men en gaveafgift i henhold til boafgiftsloven. De i spørgsmålet nævnte »gavekort« kan ikke fradrages inden beregningen af gaveafgiften, fordi loven kræver, at der skal være tale om virkeligt ydede lån for at disse kan fradrages ved gaveafgiftsberegningen. Med venlig hilsen

Preben Bertelsen

TimeTax A/S