Lykketoft er tilbage

Mogens Lykketoft (S) har i de seneste dage været ude med budskabet om, at regeringens kvalitetsreform skal gå hånd i hånd med flere penge til den offentlige sektor.

Han mente ikke, det var et problem at øge antallet af offentligt ansatte, selvom vi har arbejdskraftmangel i Danmark.

Lykketoft foreslog en ny indvandringsbølge som løsningen på manglen på arbejdskraft.

Under Nyrup og Lykketoft var væksten i det offentlige forbrug på 2,35 procent. i gennemsnit om året.

Siden regeringsskiftet i 2001 har den gennemsnitlige vækst været på 1,5 procent om året.

Det er i forvejen meget mere, end regeringen ønskede, men en vækst på 1,5 procent om året er acceptabel, så længe det ikke går ud over det økonomiske opsving.

Tænketanken CEPOS vurderer i lighed med Danske Bank, at et socialdemokratisk merforbrug vil kræve, at der importeres mindst 30.000 udlændinge til Danmark.

Indvandring giver problemerProblemet med en større indvandringsbølge på 30.000 personer er, at det bliver sværere for mange danskere at komme ind på arbejdsmarkedet.

Derfor skal vi ikke tillade socialdemokraterne at lade den offentlige vækst eksplodere.

I stedet skal vi fastholde opsvinget, betale statsgælden af, få de sidste danskere i arbejde og få mere ud af skattekronerne.

Det kræver en kvalitetsreform, der tager fat på at skabe rationaliseringer og effektiviseringer, så velfærden bliver forbedret, uden at det trækker den sparsomme arbejdskraft væk fra virksomhederne, så opsvinget går helt i stå.