Luxor fik uændret halvårsresultat

For hele regnskabsåret fastholdes forventningen om et overskud før skat på 58-62 mio. kr. før skat.


-

Til koncernens resultat skal bemærkes, at det er noget bedre end ventet, skriver ledelsen i halvårsrapporten.


Det

fremhæves, at der er indeholdt urealiserede avancer på valuta på 9,0 mio. kr. i resultatet, samt at de tilbageførte

nedskrivninger på aktier har givet en indtægt på 18,1 mio. kr. I samme periode sidste år var de to beløb

henholdsvis 10,1 mio. kr. og minus 14,3 mio. kr. Avancer på ordinære afdrag samt førtidsindfrielser blev på

3,4 mio. kr. mod 3,3 mio. kr.


Luxors basisindtjening -renset for valutaeffekt, tilbageførte aktienedskrivninger og kursreguleringer

- er faldet til 17,2 mio. kr. fra 19,0 mio. kr. Ledelsen bemærker, at basisindtjeningen er påvirket af omkostninger til

finansiering af en større aktiebeholdning, samt at der har været omkostninger på 0,9 mio. kr. til optagelse af

realkreditlån.


Ved halvårets udgang var koncernens balance steget til 1073 mio. kr. fra 957 mio. kr. I balancen indgår

Luxors beholdning af diverse værdipapirer.


Beholdningen af pantebreve er fortsat størst, om end den er faldet marginalt

til 417,2 mio. kr. fra 419,6 mio. kr. Det samme gælder beholdningen af obligationer - til 71,0 mio. kr. fra 72,8 mio. kr. Beholdningen

af aktier er derimod steget til 334 mio. kr. fra 209 mio. kr.


Tab og udgifter løb i halvåret op i 1,4 mio. kr. mod

0,8 mio. kr., hvoraf hensættelser til imødegåelse af tab på pantebreve udgør 1,6 mio. kr. mod 0,4

mio. kr. i perioden året før.


Den samlede hensættelse udgør derefter 6,6 mio. kr. mod 5,1 mio. kr., hvilket

svarer til 1,6 pct. af den samlede beholdning. RB-Børsen