Lundbeck taber fogedsag

Lundbeck tager tabet af fogedretsagen om danske kopiproducenters salg af Cipramil-kopier med ro. Kopifirmaet Copyfarm vil kræve erstatning for syv måneders tabt fortjeneste.

Både Lundbeck og de danske kopimedicin-firmaer betragter Østre Landsrets ophævelse af et fogedforbud mod at sælge kopier af lykkepillen Cipramil som en sejr.

Selv om Lundbeck har tabt fogedforbuddet mod at kopiproducenterne Copypharm, Ratiopharm og United Nordic Pharma kan forhandle billige kopier af Cipramil, så er Jens Gaardboe, Lundbecks kommunikationsdiretør, ganske godt tilfreds med afgørelsen.

»At de kan gå på markedet nu sker, fordi de før eller siden vil opnå teknisk styrke eller juridiske argumenter, der gør dem klar til at gå på markedet uden at krænke vores patenter«.

Kommunikationsdirektørens tilfredshed skyldes, at kendelsen fastslår, at analyseresultaterne fra den indiske kopiproducent Matrix, som har produceret det aktive stof i Cipramil-kopierne for de danske selskaber, har fremlagt rekonstrueret eller forfalsket dokumentation.

»Det er ærgerligt, at vi må slippe kopiproducenterne ind på markedet. Men kendelsen gør os alligevel glade. Østre Landsret fastslår nemlig, at kopiselskaberne har krænket Lundbecks patenter. Og sandsynligvis har de gjort det indtil for ganske nylig,« siger Jens Gaardboe.

Hans Bøgh-Sørensen, administrerende direktør for Copyfarm A/S, jubler over sejren.

Ud over at Lundbeck skal dække sagsomkostninger på tre mio. kr. til kopiselskaberne, vil Copyfarm kræve erstatning for den fortjeneste, som selskabet er gået glip af under fogedforbuddet.

»Vi vil nu gøre et millionkrav for tabt fortjeneste gældende hos Lundbeck. Det er en ikke uvæsentlig omsætning, vi er gået glip af i den periode, retssagerne har kørt i Fogedretten i Odense og i Landsretten,« siger Hans Bøgh-Sørensen.

Anders Gaardboe tager truslen med ro.

»Vi tror ikke på, at vi kan blive dømt til at skulle betale erstatning til en modpart, som i en retssag bevidst har afgivet urigtige oplysninger.