Lukkelovsudspil deler DH&S

Dansk Handel og Service arbejder på at nå frem til et fælles holdning til lukkeloven. Udmeldingen fra DSK og andre medlemsorganisationer kan meget vel spolere det initiativ.

De Samvirkende Købmænd (DSK) er gået i udbrud sammen med flere andre medlemmer af Dansk Handel og Service (DH&S).

I stedet for at arbejde for en fælles holdning til lukkeloven internt i DH&S, har DSK dannet fælles front med flere lønmodtagerorganisationer og Coop Danmark.

Det har resulteret i en fælles indstilling til en ny lukkelov, som harmonerer meget dårligt med DH&S' forsøg på at gøre op med organisationens passive indstilling til lukkeloven.

»Jeg håber ikke, at det her udspil kaster grus i maskineriet. For jeg vil gerne have, at den samlede danske handel står stærkt og kan blive enige,« siger Søren B. Henriksen, adm. direktør i Dansk handel og Service. Han forklarer, at bestyrelsen i Dansk Handel og Service for første gang har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at finde en model, som kan samle yderpunkterne i diskussionen om lukkeloven.

I den arbejdsgruppe er både Dansk Supermarked, der går ind for en total liberalisering af lukkeloven, og De Samvirkende Købmænd repræsenteret.

»Vi er ikke gået ind i arbejdsgruppen med henblik på et langstrakt forløb, hvor alle aktører i dansk detailhandel til sidst skulle blive enige. Der er intet nyt i, at Dansk Handel og Service må forholde sig neutralt til lukkelovsdiskussionen. Det nye vil være, hvis de skal til at blande sig i den,« siger John Wagner, adm. direktør i DSK.

Han mener ikke, at købmændene modarbejder bestræbelserne på at opnå enighed i deres egen arbejdsgiver- og erhvervsorganisation.

»Vi har meget klart sagt, hvor vores smertegrænse går i forhold til en liberalisering af lukkeloven. Og den ligger meget langt fra, hvad et enkelt meget stort medlem mener,« siger John Wagner, med slet skjult henvisning til Dansk Supermarked.