Luk dygtige rådgivere ind

ErhvervsBladets fokus på ejerledelse og bestyrelsesarbejde i en

artikelserie har været særdeles relevant og lærerig.

Fremtidens udfordringer for virksomhederne er nemlig mange,

og man skal kunne udvise evne til hurtig omstilling og tilpasning i forhold til strategiske spørgsmål som:



l Investere

i robotteknologi/automatisering eller udflage produktionen? Til Kina eller Baltikum?



l Detailkæderne udraderer mit brand,

og gør mig til underleverandør!



l Den regionale monopolist kvæler mig!



l Det kan købes i Kina

for en slik!



l Hvad nu, hvis EU eller statsstøtten falder bort?



l O.s.v.



Og så kræves der ordentlighed

i virksomhedsledelsen. Ikke fordi loven kræver det, men fordi ordentlighed er forudsætningen for overlevelse og lønsomhed

på sigt.







Værdsat viden



Ejerlederen er blevet ejerleder, fordi han på et givet tidspunkt i historien

kunne tilbyde markedet en værdsat specialistviden.



En viden, der skal forsvares, vedligeholdes og udbygges. Og tjenes

penge på. Dette gør den kloge ejerleder ved at omgive sig med dygtige og - forhåbentlig - ordentlige rådgivere,

rådgivere han er villig til at "lukke ind" i virksomheden.



Og dette gøres via en bestyrelse, hvor alle

kortene er lagt på bordet. Ejerlederen kan ikke få sparring, rådgivning, modspil etc. hvis der arbejdes med skjulte

kort.



Etableringen af en sådan ekstern bestyrelse er kompliceret.



Komplikationen består primært i det

forhold, at ejerlederen kvier sig ved at gå i dialog med personer han ikke kender. Øverst på ønskesedlen

står der oftest: "Personlig tillid." Derfor lander personer fra det nære netværk ofte i bestyrelsen.



Hvis

nu ejerlederen alligevel ønsker at se sig rundt i verden, for at checke, om der skulle findes et egnet bestyrelsesemne, som

han endnu ikke kender, men som muligvis kunne bidrage væsentlig til virksomhedens trivsel, da er der over de seneste par år

sket en vældig udvikling.







Ikke mere tys-tys



Rekrutering af eksterne bestyrelsesmedlemmer er nu ikke længere

et tys-tys fænomen, og det er ikke længere en honorær post at sidde i en bestyrelse. Det har udviklet sig til det,

det skal og bør være: en ledelsesmæssig opgave, et arbejde.



Blandt de udbydere af bestyrelseskandidater, der

i dag findes på markedet, er ASNET med 2,5 år på bagen den første på markedet. (www.asnet.dk)



Asnet

byder på en mulighed for at rekrutere eksterne bestyrelsesmedlemmer.



Asnet er i selskabsform opbygget som et partnerskab,

hvor der ved indgangen til 2004 er optaget over 85 partnere.



Alle disse 85 partnere har følgende til fælles:



l

Partneren er i eller har været i en anstændig karriere som administrerende direktør. Dette forhold borger for dygtigheden.



l

Partneren har gennemgået Asnets udvælgelsesprocedure.



l Partneren har ved sin underskrift tilsluttet sig ASNETs etiske

retningslinier, hvilket borger for ordentligheden.



l Netværket, der omgiver Asnet-partnerne dækker over mere end

400 danske og udenlandske bestyrelser, hvilket åbner for viden og erfaring i alle erhvervslivets forhold.