Lufthavne mister 5,4 mio. kr. på afgift

I april 2002 indgik Københavns Lufthavne en treårig aftale med de danske luftfartsselskaber og luftfartsorganisationen

IATA (International Air Transport Association), der repræsenterer de udenlandske selskaber, om en regulering af trafikafgifterne

i lufthavnen. Ifølge aftalen, der havde virkning fra sidste år, blev passagerafgiften hævet med 4 pct. årligt.Aftalen

fra 2002 indeholdt imidlertid en passus om, at i fald Københavns Lufthavne blev mødt med krav om øgede sikkerhedsforanstaltninger,

kunne passagerafgiften forhøjes ud over det aftalte. I henhold til aftalen med luftfartsselskaberne skal Københavns

Lufthavne selv betale 11 mio. kr. af omkostningerne til øget sikkerhed. Det resterende beløb på 85 mio. kr. skal

dækkes af luftfartsselskaberne. RB-Børsen