Luften ud af myterne om udenlandske opkøb

Myterne om udenlandsk overtagelse af danske virksomheder har gennem årene været vedholdende; men der er faktisk ikke særlig

meget hold i dem.


Friske tal fra Købmandsstandens Oplysningsbureau viser, at kun 5,8 pct. af de danske virksomheder kan

siges at være under påvirkning fra udlandet i større eller mindre grad.


Forklaringen er naturligvis, at udenlandsk

overtagelse af store danske selskaber vækker opsigt i medierne, men så længe en meget stor del af dansk erhvervsliv

udgøres af små og mellemstore virksomheder, er problemet til at overskue.


Der er i Danmark 117.446 aktie- og anpart-selskaber.

Af dem har 2.838 et udenlandsk moderselskab. I 4.164 virksomheder ejer udlandet en kapitalandel, mens antallet af danske selskaber

med en ultimativ moder fra udlandet begrænser sig til 3.912.


Sverige topper listen over udenlandske selskaber, der ejer

kapitalandele i danske selskaber, mens Finland runder Top 10-listen af.Sunde danskere

Interessant er det, at de danske

selskaber har en bedre sundhedstilstand end de udenlandsk ejede.


Blandt de udenlandsk ejede selskaber havde 15,8 pct. konkursretning

i 2002. Det samme var kun tilfældet for 9,9 pct. af de dansk ejede.


Der er i øvrigt også relativt flest danske

selskaber, der betaler udbytte, ligesom rentabiliteten er bedre i de danske selskaber. De udenlandsk ejede selskaber er generelt større

end dansk ejede selskaber. 12 pct. af de udenlandsk ejede selskaber har mere end 100 ansatte, hvorimod det kun er tre pct. af de dansk

ejede selskaber, der er af den størrelse. Af den samlede beskæftigelse i alle selskaber i Danmark på ca. 1,3 mio.

personer er godt 230.000 ansat i et udenlandsk ejet selskab. Det svarer til knap 18 pct.