Loyalitet - vigtigt for direkte salg

De, der engagerer sig i direkte salg søger oftest alternative karrieremuligheder, fleksible

arbejdstider, at drive en vellykket mindre virksomhed, som kun kræver en lille eller slet ingen investering eller i visse tilfælde

at undgå afhængighed af overførselsindkomster. Dette stiller store krav til selskaberne bag direkte salgskoncepterne,

da den selvstændige forhandler ofte sælger til personer, som vedkommende har personlige relationer til.Muligheden

for at opnå salgsfortjeneste og bonus på købet af kvalitetsprodukter, skaber en gensidig loyalitet mellem forhandler

og virksomhed. Forholdet mellem direkte salgsvirksomhederne og forhandlerne er ofte tættere end i en almindelig salgsorganisation

takket være den kontinuerlige kontakt parterne imellem. For virksomheden er det en stor fordel at arbejde med selv-stændige

næringsdrivende. For her er sælgeren fokuseret på sin forretning og ved, at fortjensten vokser med indsatsen, ligesom

virksomheden har mulighed for hurtigt at reagere på ændrede markedsforhold.Produkterne, som de selvstændige

forhandlere (eller direkte sælgere, som de ofte kaldes) handler med, er lige så forskelligartede som forhandlerne selv,

og de omfatter en vifte af varer. Fælles for alle er, at den selvstændige forhandler vælger at handle disse på

grund af muligheden for en ekstra indtægt, på grund af varernes kvalitet og ikke mindst, at forhandleren nu dækker

egne behov gennem sit erhverv og ikke ved at handle i det konkurrende detailled.Dermed opstår en gensidig loyalitet, som

giver en langsigtet fordel for såvel forhandler som virksomhed. Forhandleren har et unikt koncept med varemærker, der

ikke handles i den gængse detailbranche og behøver derfor ikke spekulere på hverken udvikling af idé, koncept,

produktudvikling, produktion eller logistik, men kan i stedet fokusere på at udvikle sin forretning. Virksomheden opnår

til gengæld en loyal forhandlergruppe og kan koncentrere sig om at videreudvikle koncept og produkt og dermed fortsat være

på forkant med udviklingen.Det tætte forhold mellem virksomheden og den selv-stændige forhandler har åbnet

en helt ny mulighed på internettet. Ved at kombinere `Hi-touch` - dvs. den personlige kontakt forhandler/kunde imellem og forhandler/virksomhed

imellem med `Hi-tech` dvs. den moderne teknologis muligheder, herunder især internettet, er der i branchen et voksende internet

segment, hvor de selvstændige forhandlere ganske enkelt bestiller virksomhedens produkter direkte via internettet fremfor gennem

de typiske off-line muligheder.Modsat gængse dotcom virksomheder, fastholder direkte salgsbranchen omsætningen

ved primært at benytte internettet som et værktøj fremfor en markedsføringskanal. Igen spiller loyaliteten

en afgørende rolle for, at kunden (forhandleren) vender tilbage til virksomhedens hjemmeside - forudsætningen er, at

den personlige kontakt er etableret, før en ny direkte sælger benytter virksomhedens hjemmeside.Allerede nu benytter

en lang række direkte salgsvirksomheder internettet som den primære indgangsvinkel til ordremodtagelse og information

til forhandlere og kunder, ofte i en grad, hvor op til 60 - 80 procent af alle ordrer går via internettet.Forudsætningen

for, at den fortsatte udvikling sker i en positiv ånd, er, at der er i branchen holdes styr i egne rækker. Derfor har

branchen udviklet en række etiske regler, som skal sikre, at såvel forbrugernes som forhandlernes interesser og rettigheder

beskyttes. Disse regler efterleves af samtlige virksomheder, som er etableret i lokale brancheforeninger, ligesom den selvstændige

forhandler er kontraktligt forpligtet til at overholde disse.Direkte salg er en dynamisk, livlig og hurtigt voksende branche,

der afsætter produkter og tjenesteydelser di-rekte til forbrugerne. Branchen giver millioner af mennesker verden over en bred

vifte af indtjeningsmuligheder. I Danmark har væksten det sidste år været på ca. 40 procent med en anslået

omsætning på op til 800 millioner DKK. I EU alene omsættes der for 6,7 milliarder EURO og verden over omsættes

der for mere end USD 80 milliarder ifølge branchens seneste tal. Ca. 2,4 millioner mennesker er engageret i direkte salg i

EU, og mere end 27 millioner mennesker anslås at arbejde i branchen på verdensplan.