Lotteri må ikke tiltrække A-kasse-kunder

Vestre Landsret har fastslået, at det var ulovligt af Kristelig A-kasse at tiltrække nye medlemmer via lodtrækning om præmier.

Læs mere
Fold sammen
En a-kasse må ikke bruge lotteri for at tiltrække nye medlemmer. Således lyder en dugfrisk dom fra Vestre Landsret i en sag mellem Kristelig Arbejdsløshedskasse mod Arbejdsministeriet.

Den kristelige a-kasse havde i begyndelsen af 2000 lanceret en lodtrækning om en række præmier som et led i en reklamekampagne for a-kassen.

Den kampagne blev først kendt ulovlig af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring og siden kom Arbejdsministeriet frem til samme resultat.

Derfor gik Kristelig Arbejdsløshedskasse til retten, og da sagen af retten blev anset for at være principiel, endte den direkte i Vestre Landsret.

Landsretten kom umiddelbart frem til samme resultat som både direktoratet og Arbejdsministeriet, men de tre dommere var dog ikke enige om udfaldet.

To af dommerne gav nemlig Arbejdsministeriet ret, mens den tredje dommer godt mente, at der kan bruges lotteri som led i en reklamekampagne for en a-kasse.

I Kristelig Arbejdsløshedskasse er det allerede besluttet at anke landsrettens dom til Højesteret, understreger landsformand Martinus Nielsen over for Ritzau.

- Vi mener, sagen er meget principiel, idet diverse konkurrencer efterhånden er blevet en ganske almindelig måde for andre virksomheder at markedsføre sig på. Derfor burde samme markedsføringsmetode også være tilladt for en a-kasse. Blandt andet på baggrund af, at a-kassernes rolle er blevet meget mere aktiv i løbet af de seneste år, siger Martinus Nielsen.

De to af dommerne fremhæver i deres dom, at en "arbejdsløshedskasse alene tjener det formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed", mens den tredje dommer siger, at da "udtrækningen af lotterigevinsterne ikke har haft det formål at begunstige modtagerne, men som led i annoncekampagnen at hverve medlemmer, finder jeg, at afholdelse af et lotteri som det omhandlede.....må anses for at ligge inden for de formål, hvortil en arbejdsløshedskasse..... lovligt kan afholde udgifter".

Ritzau