Lomborgs institut

Den nye miljøminister, Hans Christian Schmidt (V), har med fast hånd gennemført besparelser i det før så

mægtige ministerium. Danmark skal fortsat have en ansvarlig miljøpolitik, men det skal samtidig fremover vurderes, hvordan

vi får mest miljø for pengene.


Til det formål har regeringen ønsket oprettet et Institut for Miljøvurdering,

der kan komme med nye indspark i debatten. Med udpegelsen i går af den kontroversielle Århus-lektor og miljødebattør,

Bjørn Lomborg, som ny direktør, har regeringen sørget for, at vi får et bredere beslutningsgrundlag for

miljøpolitiske foranstaltninger. Og det er ingen skade til. Det miljøpolitiske beslutnings-klima i Danmark har hidtil

været præget for meget af dommedagsprædikanter med et stærkt udviklingspessimistisk livssyn.


Lomborg

er blevet internationalt kendt, fordi han på basis af faktuel viden har kunnet stille spørgsmål ved. f. eks. drivhus-effektens

virkning. I hans bog fra 1998 "Verdens sande tilstand", påviser han, at miljø-eksperterne i mange af deres

vurderinger overdriver de skadelige effekter på miljøet af forskellige foreteelser.


Lomborgs bøger og vurderinger

har vakt international opsigt. Bl.a. har det ansete engelske ugemagasin "The Economist" givet ham stor omtale, fordi Lomborg

grundlæggende mener, at man skal spænde miljøet for markedsøkonomiens vogn. Af samme grund er Lomborg blevet

lagt på is i flere internationale forskningsmiljøer, hvor mange anser hans metoder for at være uvidenskabelige.


Med

udnævnelsen af Lomborg har regeringen valgt den rene vare. Det er dog en overvejelse værd om ikke regeringen kunne havde

opnået en større effekt ved at vælge en bredt anerkendt miljøøkonom som leder af det nye institut. Nu

er det på forhånd givet, at hver eneste udspil fra Lomborg og hans medarbejdere bliver omdiskuteret.


I det lange

løb skal Lomborg og det nye miljø-instituts indsats vurderes på, om det bidrager til at skabe en effektiv miljøpolitik.

Nok kan man betvivle dommedagsprofetier om drivshuseffektens virkning og andre mulige miljøkatastrofer. Omvendt er mange miljøfakta

så foruroligende, at tvivlen om i hvilket omfang de påvirker naturens balance, bør komme miljøet til gode.

Steno