Lønnedgang og skattelettelser

Læs mere
Fold sammen
vognmand og formand for

partiet De Uafhængige

Svar på indlæg fra Jørgen Mads Clausen fra Danfoss: Nu skal det her jo ikke udvikle sig til en gang Erasmus Montanus-konklusioner derhen, at når du siger at en lønnedgang ikke er en god idè,og lønnens størrelse ikke er et problem, at så ville lønforhøjelser være helt i orden.

Men der må alligevel være noget i jeres Danfoss-verden, der ikke er det samme som i vores og mange andres verden, når du siger, at løndelen af den tilbageværende produktion i Danmark ikke har en afgørende betydning på konkurenceevnen.

I mit erhverv , vognmandsbranchen udgør løndelen ca. 45 pct. af hver omsætningskrone, så her er lønnen den afgørende faktor for, om vi overhovedet kommer ud at køre.

Så for os er en bruttolønnedgang nødvendig her og nu.

Partiet De Uafhængige foreslår derfor en bruttolønnedgang, som skal være en generel lønsænkning for alle, hvor reallønnen sikres ved skattelettelser.

Altså hæve den skattefrie bundgrænse således, at realløn/købekraften netop bevares.

Og vi har jo 180000 arbejdsløse par hænder, som iflg. tidligere vismand professor emeritus G.Thorlund Jepsen, efter al sandsynlighed vil komme i arbejde dersom bruttolønnen blev sænket med 15 pct. .

Kommer de ledige hænder i arbejde, så kan den sparede understøttelse+ det skatteprovenu de samme mennesker frembringer ved at være i arbejde,financiere sænkningen af bruttolønomkostningerne på de 15 pct.

I et land som Danmark, hvor kun en fjerdedel er i produktive job og de øvrige er under uddan- nelse eller på en eller anden overførselsindkomst, er der alle muligheder, dersom politikerne tør. (Der skal fuld fart på relevante uddannelser og forskning).

Men valgkampen er jo i gang, så vi skal nok ikke sætte forhåbningerne for højt.

Jeg tror iøvrigt ikke, at vi skal vente, at løsningen kommer fra den side.

Den skal nok komme fra erhvervslivet selv, fra personer der lever i problemerne.

Der er jo iøvrigt et gammelt ord der siger, at den som har evnen, har også pligten.