Lønmodtagerne vil have mere pension

Mere pension er et vigtigt krav til overenskomstforhandlingerne. Lønmodtagerne er usikre på, om de kan finansiere deres alderdom.

Læs mere
Fold sammen
»Et af de største velfærdsprojekter i det 20. århundrede«.

Sådan betegner arbejdsmarkedsforsker Jesper Due opbygning af arbejdsmarkedspensionerne.

Men at dømme efter meningsmålinger foretaget i perioden omkring 1990 var arbejdsmarkedspensionerne aldrig blevet indført, hvis fagbevægelsens medlemmer selv havde fået lov at bestemme. Alligevel er mere pension gået hen og blevet medlemmernes vigtigste krav ved overenskomstforhandlingerne i 2004, som omfatter ca. 650.00 lønmodtagere på LO/DA-området.

»Jeg tror, der er en meget stor usikkerhed omkring mulighederne for at finansiere alderdommen med folkepensionen. Derfor har den enkelte opdaget, at man må påtage sig en egenforpligtigelse,« siger Jesper Due, fra Københavns Universitet.

Selvom der ikke umiddelbart er folkelig popularitet i at spare op til fremtiden, mener Jesper Due, at lønmodtagerne har fået øjnene op for at: »Det i hvert fald ikke er folkeligt, at være en fattigrøv i alderdommen.«

Derfor tror han også, at lønmodtagerne vil belønne forhandlerne for at opfylde deres ønske. »Alle undersøgelser viser, at det er noget medlemmerne lægger vægt på. Så man må gå ud fra, at de som udgangspunkt er positivt indstillet over for et overenskomstresultat, der forhøjer pensionsbidraget,« siger Jesper Due.

Sammen med kollegaen Jørgen Steen Madsen, har han skrevet bogen »Fra magtkamp til konsensus«, som kaster lys over over opbygningen af de danske arbejdsmarkedspensioner.