Lønhop i kommunerne

Kommunerne er blevet langt mere rundhåndede med de lokale lønpuljer. Det var også på tide, mener fagforening.

De ansatte i landets kommuner har høstet en timelønsstigning på hele 5,8 procent i løbet af 2003, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er hovedsageligt kompensation for, at lønnen kun steg 1,3 procent i 2002. Men det er også et tegn på, at der endelig er kommet hul på de lokale lønpuljer, mener både arbejdsgivere og fagforening.

»For første gang har vi fået noget, der begynder at nærme sig det, vi skulle have, når vi både tager det, der er aftalt, og det, der var forudsat brugt ved de lokale forhandlingsborde,« siger formand Dennis Kristensen fra Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA).

Han har tidligere kritiseret kommunerne for at sidde alt for tungt på de lokale lønpuljer. En kritik, som blandt andre konservative Christiansborg-politikere har støttet.

Men nu er der altså tilsyneladende gået hul på bylden. Ifølge FOA skulle overenskomsten kun have givet en lønstigning på 5,6 procent. De ekstra 0,2 procentpoint kan altså henføres til ekstra betalinger fra lokale puljer.

Mindre heldig proces
Arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening (KL) er enige i den vurdering. Det er tidligere gået trægt med at fordele de lokale lønpuljer, der er et resultat af den såkaldte Ny Løn-ordning for den offentlige sektor.

»Det har været en mere eller mindre heldig proces med obstruktioner fra begge sider. Når man forhandler ny løn, skal man være enige. Kommunerne kan ikke bruge pengene uden at være enige med organisationerne,« forklarer pressekonsulent Jonas Heltberg fra KL.

Den lave lønstigning i 2002 og det store lønhop i 2003 er et resultat af den måde, som overenskomsten blev skruet sammen på. Både KL og FOA håber, at man i fremtidige overenskomster kan få en mere jævn lønudvikling. De offentlige overenskomstforhandlinger starter til efteråret og løber frem til foråret 2005.

Stigning på 25 pct.
Ifølge FOAs beregninger er gennemsnitslønnen i kommunerne nu steget 24,1 procent, siden Ny Løn blev indført i 1998. På det private arbejdsmarked er den steget 25 procent, mens stigningen i staten har været 27,1 procent.

Ser man alene på 2003, er det private lønniveau steget med 3,5 procent, mens det statslige er øget med fire procent. Lønstigningen i staten er helt på linje med, hvad der var aftalt i overenskomsterne, oplyser kontorchef Marianne Brinch-Fischer fra Personalestyrelsen under Finansministeriet.

På det kommunale område er der kommet mere i lønposen hos de ansatte på institutionerne. De er steget 6,3 procent sidste år. Dårligst gik det på kommuneskolerne. Der steg lønnen »kun« 5,5 procent.