Løn til bestyrelser ryger i vejret

Der er højere lønninger på vej til bestyrelsesmedlemmerne i de danske virksomheder, vurderer Danmarks førende professor i selskabsledelse, Steen Thomsen.

Bestyrelsesmedlemmer i de danske virksomheder er for lavt lønnede, og det betyder at kapitalfondene vinder kampen om de bedste hoveder til bestyrelserne, fordi kapitalfondene har bedre aflønningsordninger, siger Hans-Ole Jochumsen, der er koncerndirektør for fondsbørsen, i dag til Jyllands-Posten.

Men det ser ud til, at der er flere penge på vej til bestyrelsesmedlemmerne i de danske børsnoterede virksomheder.

Det vurderer under alle omstændigheder Danmarks førende professor i corporate governance (selskabsledelse), Steen Thomsen, over for Business.dk.

"Der er flere ting, som peger i den retning. Vi vil gerne have flere udenlandske medlemmer i bestyrelserne og lønniveauet er væsentligt højere i udlandet, så vi er nødt til at give dem nogle penge, hvis vi vil tiltrække dem," siger Steen Thomsen.

Han peger også på, at kravene til bestyrelser er større, at lønniveauet for administrerende direktører er opadgående, og at udbuddet af kvalificerede bestyrelsesmedlemmer ser ud til at blive mindre.

"Der ser ud til, at man gerne vil have færre bestyrelsesposter. Der er tegn på at bestyrelsesarbejdet bliver mere krævende, og så er der ikke plads til at have så mange poster. Det betyder at udbuddet af kvalificerede medlemmer bliver mindre, og det kan være med til at drive honorarerne i vejret," siger Steen Thomsen.

Lønnen for en bestyrelsesformand ligger typisk mellem 300.000 og en million kroner om året, mens næstformanden typisk får det halve og de almindelige bestyrelsesmedlemmer en tredjedel.

Til gengæld for højere lønninger, kan aktionærerne forvente mere af bestyrelsesmedlemmerne, mener Steen Thomsen.

"Det er klart, at man kan forvente mere noget mere af en bestyrelse, hvis de får en god løn," siger han.

Hvis mere i løn betyder, at man kan forvente mere - betyder det så, at bestyrelsesmedlemmerne ikke engagerer sig nok, som det er nu?

"Jeg har ikke noget grundlag for at sige det, men vi ved, at kravene er stigende på grund af de nye anbefalinger for god selskabsledelse, der er kommet fra Nørby-udvalget," siger Steen Thomsen.

Alene den tidsmæssige del taler for, at bestyrelsesmedlemmerne skal have mere i løn i fremtiden, mener han, men det afgørende spørgsmål, som for alvor kan sende bestyrelsesmedlemmernes lønninger i vejret herhjemme, er dog endnu ubesvaret.

"Det afgørende er, om bestyrelsesmedlemmernes ansvar også er stigende. Det er der tegn på i USA og England, hvor der kører flere juridiske sager mod bestyrelsesmedlemmer, der har sovet i timen. Det store billede herhjemme er, at der ikke er nogen juridisk risiko ved at sidde i en bestyrelse. Der har stort set ikke været en sag siden Nordisk Fjer, men vi er afventende over for, om der pludselig begynder at komme sager herhjemme, siger Steen Thomsen.